Viktig funktion som blir farlig

Ventilation är till för att föra in frisk luft i huset och föra ut ovälkommen luft. Men felinstallerad ventilation kan få motsatt effekt och bidra till att sprida brand och farliga ångor.

När man tänker på brandsäker ventilation så tänker man nog oftast på den som för ut exempelvis stekos eller rök från kaminen och som tillför frisk luft från utsidan. Men eftersom ventilationssystem går genom hela byggnader och innehåller luft, så är det en perfekt spridare för brand och de farliga ångor som utvecklas i brandrök. För att eld ska starta så krävs syre och om en brand sker i ett lufttätt rum så kommer branden till slut dö ut. Men om det finns ett ventilationssystem som tillför obegränsat med syre så kommer branden öka och till slut inte enbart ta sig igenom väggar. Den kan även spridas via luften i ventilationssystemet skicka iväg brinnande flagor, ångor och varm luft som kan göra att elden även sprider sig till andra områden i byggnaden.

Brandsäkring i ventilation

Det finns en mängd olika sätt att hindra att ventilation bidrar till skada för egendom eller person. För att hindra att ventilationssystemet tar in luft genom andra ytor än öppningar, samt förhindra att ventilationsrören blir överhettade, så finns det isolering som är till för att hålla lågor och värme ute. Man kan även skapa ventilationssystem som består av ett flertal olika celler där man kan hindra att ovälkommen spridning sker. En fläkt som fortsätter gå även fast brand utbrutit är en god idé för att kunna föra ut farliga ångor ur byggnaden.

Säkert och välinformerat

Att göra brandövningar är något som ibland ses som lite löjeväckande, men det kan vara skillnaden mellan liv och död såväl på jobbet som privat. Speciellt när det gäller barnen så är det extremt viktigt att lära dem hur de ska agera om det börjar ryka eller brinna. Som vuxen kanske man sover eller ligger avsvimmad eller skadad och är oförmögen att styra upp situationen. Det finns mängder av exempel där till och med så små barn som tre- till fyraåringar kommit ihåg det de lärt sig när olyckan varit framme och kunnat både ringa larmcentralen och ta sig ut ur den brinnande byggnaden. Se till att alla lokaler, såväl på arbetet som privat, har alla typer av brandskydd, brandvarnare och brandsläckare som kan behövas och ta alltid reda på hur utrymningsplanen ser ut.

27 Mar 2020

Välkommen

Välkommen till Bygg Kalmar - här i vår blogg kommer du att kunna läsa om allt som har med bygg och byggbranschen att göra.

Är du en riktig hemmafixare bör du definitivt titta in här då och då för att få smarta tips inför snickrandet eller rörläggandet - eller vad det nu kan vara - där hemma.