Varför du ska anlita en takläggare

Taket är det område på huset som utgör det primära skyddet mot regn, snö, vind och sol. Det gör att slitaget också blir väldigt hårt och att tak av den anledningen måste hållas under uppsikt. Beroende på vilket material man har så är också livslängden på taket varierande. Oavsett vilket så gör man emellertid bäst i att använda sig av en professionell takläggare både i samband med kontroller, vid reparationer och - då tiden väl är inne - vid ett takbyte.

Varför? Jo, av den enkla anledningen att du själv saknar den kunskap som krävs. Att dels kunna se ett tak ur dess egentliga skick kräver ett utbildat och erfaret öga, att kunna utföra mindre åtgärder kräver rutin och rätt handlag och för att byta ut - och sätta ett nytt tak på plats - så krävs det, kort sagt, yrkeskunskap.

Många privatpersoner överskattar sina egna färdigheter och underskattar komplexiteten som finns i att lägga ett tak på plats. Det leder till slarviga utföranden som i slutändan kommer att kosta mycket pengar. Jobbet blir billigare initialt - men på sikt så kostar det mer än vad det smakar. Därför bör man anlita en takläggare.

Lägre kostnader för uppvärmning och energi

Takets primära uppgift är att ge skydd. Man kan tänka sig taket i formen av ett paraply som skyddar både insidan av huset och fasaden mot regn och snö. Det finns emellertid även andra saker som ett tak har som uppgift. Dels så fyller det en estetisk funktion. Ett tak syns på längre håll och det bidrar - i allra högsta grad - till hur man upplever en villa. Ett fult tak spiller över och blir svårt att reparera rent utseendemässigt; även om du målar om fasaden och fräschar till exempelvis fönster så kommer taket att vara förfulande. Det täcker en gigantisk yta, eller hur?

Det andra området är intressant sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett tak påverkar nämligen dina kostnader för energi och uppvärmning. Detta är även något som ger tydliga ledtrådar kring vilket skick ditt tak egentligen håller. Läckage är en naturlig följd av slitaget som taket utsätts för. Om du upplever att din bostad erbjuder en sämre inomhusmiljö än normalt - där det exempelvis är kallare och mer dragigt - så kan det indikera att taket håller sämre kvalitet än förväntat.

Detsamma gäller om du upplever att du höjer värmen och ändå ser att det inte sker någon förändring. Luften som värms upp försvinner ut och samtidigt så kommer kall luft in. Detta sker genom taket och genom fönstren - båda dessa områden bör man se över om detta är något man upplever i hemmet.

En takläggare är en investering

Den stora anledningen till läckage är ofta taket. Där har vi också ett ekonomiskt incitament till att ta hjälp av en takläggare. Väljer du att byta tak, anlita en takläggare och därigenom få ett tak som är lagt enligt konstens alla regler så kommer också dina kostnader för uppvärmning och minska. På sikt så sparar du pengar och det är också en investering som lönar sig redan från dag ett. Därtill så kommer ditt nya tak naturligtvis även att ge dig skydd och vara estetiskt tilltalande. Tre flugor i en och samma smäll.

Det finns således all anledning att låta en takläggare se över skicket på ditt tak och utföra lämpliga åtgärder för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att få ett bra liv - både ekonomisk och sett till inomhusmiljön som du dagligen vistas i.

4 Jul 2020

Välkommen

Välkommen till Bygg Kalmar - här i vår blogg kommer du att kunna läsa om allt som har med bygg och byggbranschen att göra.

Är du en riktig hemmafixare bör du definitivt titta in här då och då för att få smarta tips inför snickrandet eller rörläggandet - eller vad det nu kan vara - där hemma.