Vad är egentligen en värmepump?

Många vet vad en värmepump är pvärmepumpå ett ytligt plan och vad man har den till, det vill säga att generera värme. Bland folk i storstäder så som Stockholm eller Göteborg är förmodligen okunskapen större. Framför allt i Stockholm finns en stor innerstad där de flesta inte förmodligen inte har reflekterat över att skaffa värmepump. Husägare i mer lantliga områden och förorter som Huddinge är nog definitivt mer bekanta med fenomenet - men hur funkar den egentligen? 

Var kommer energin ifrån?

I det syftet som en värmepump vanligtvis används för, att värma upp en lokal eller ett hus när det är kallt ute, tas energin främst från den kalla uteluften. Det här sker genom att en viss mängd uteluft processas, och att energiinnehållet i den ursprungliga uteluften minskas och flyttas någon annanstans (i det här fallet inomhus). Det här kan enkelt beskrivas som att man kramar ur den varma energin ur uteluften, en process som följaktligen gör den kalla uteluften ännu kallare. Skillnaderna i temperatur är marginella och inget man egentligen känner av.

Tekniken och mekaniken

Vanligtvis är den så kallade kompressorprocessen den mekanism som används i värmepumpar. Kompressorprocessen utgörs av 4 primära komponenter, strypanordning, kompressor, kondensor och förångare. En annan ganska vanligt förekommande process är absorptionsprocessen. Den har dock en lägre grad av effektivitet, men med fördelen att den låter mycket mindre. Absorptionsprocessen används numer nästan endast till kylskåp, där en låg ljudnivå prioriteras.

Andra värmekällor

Förutom den förstnämnda energikällan, som är kall uteluft, används också bland annat berggrund och sjövatten för att alstra värmen. Dessa källor är vanligast för mindre pumpar – för de större pumparna kan bland annat kommunalt avloppsvatten och industriell spillvärme användas för ändamålet.

Olika pumpar som använder sig av olika typer av värmekällor delas in i olika kategorier, här är två av de vanligaste:

Bergvärmepump – Den här typen av pump använder det vatten som finns i berggrunden som värmekälla. Det här vattnet är oftast kring 4 grader kallt och kräver att man borrar ett djupt hål i marken för att kunna använda det. Nackdelen med den här pumpen är att den har lite sämre effekt när det är varmt utomhus, men den fungerar med ungefär samma effekt året runt. Hålet man måste borra i marken kräver ett djup på ca 80 – 200 meter, beroende på hur nära berggrunden man är.

Frånluftsvärmepump – Frånluftsvärmepumpen är den vanligaste och även den mest simpla. Processen i den här pumpen går i stora drag ut på att återvinna den värme som kommer ut ur huset via ventilationen. Pumpen återför den här värmen tillbaka in i husets värmesystem.

Tänk på att man behöver tillstånd för att installera en värmepump, och att det kan ta ett tag att få. Till exempel ligger väntetiden i Stockholm på ca 7 veckor. Luftvärmepumpar kräver dock inga tillstånd. I vissa speciella fall kan dock bygglov krävas.

Bor du i Huddinge och funderar på att uppdatera ditt värmesystem. Det finns gott om företag som har specialiserat sig på att installera värmepumpar i Huddinge.

20 Feb 2017

Välkommen

Välkommen till Bygg Kalmar - här i vår blogg kommer du att kunna läsa om allt som har med bygg och byggbranschen att göra.

Är du en riktig hemmafixare bör du definitivt titta in här då och då för att få smarta tips inför snickrandet eller rörläggandet - eller vad det nu kan vara - där hemma.