Ta hjälp av en arborist för en säker trädfällning i Sollentuna

Har ni ett träd på er tomt i Sollentuna som ni tror har drabbats av sjukdom? Sjuka träd måste tyvärr många gånger fällas. En arborist kan ställa diagnos och även utföra en trädfällning.

Har man ett träd på sin tomt som man misstänker är sjukt är det viktigt att man så snart som möjligt låter en arborist besiktiga trädet och ställa diagnos. Gör man ingenting åt sjukdomen kommer trädet så småningom att dö, men man riskerar även att andra träd smittas. En arborist kan komma med förslag på lämpliga åtgärder. I vissa fall kan det räcka med att beskära trädet, medan man i andra fall kan behöva fälla det och ta bort det helt. Detta eftersom sjuka träd blir försvagade och då lätt kan knäckas. Träd som står nära hus kan även falla över taket eller på människor som rör sig i dess närhet.

Så går en säker trädfällning till

Det finns arborister i Sollentuna som kan hjälpa till med trädbesiktning och att ställa diagnos på träd. Skulle trädet behöva fällas kan arboristen även sköta detta. Träd som står nära fastigheter och där det är ont om plats tar man ner genom sektionsfällning. Det innebär att man sågar ner trädet bit för bit och plockar ner de olika delarna. Om trädet inte är alltför svagt brukar arboristen klättra upp i trädet för att utföra arbetet. Men är trädet i alltför dåligt skick måste man använda sig av en skylift.

16 Feb 2022

Välkommen

Välkommen till Bygg Kalmar - här i vår blogg kommer du att kunna läsa om allt som har med bygg och byggbranschen att göra.

Är du en riktig hemmafixare bör du definitivt titta in här då och då för att få smarta tips inför snickrandet eller rörläggandet - eller vad det nu kan vara - där hemma.