Hur mycket kostar bergsprängning?

Vad ska man tänka på när man spränger berg och varför spränger man i berg? Vilka ska man anlita och hur går man tillväga vid en bergsprängning? Vilka verktyg behövs när det ska sprängas?

När man ska göra en grundläggning för en byggnation så kan det ibland finnas ett berg eller en berggrund i vägen som man måste ta bort delar av. Eftersom det kräver såväl gedigen kunskap som säkerhetsåtgärder och speciella verktyg och material, så brukar man anlita företag som arbetar speciellt med detta. För att få utföra tjänsten krävs att man tar ett så kallat sprängkort genom att man går en kurs i sprängteknik. Kursen innefattar både själva utförandet av sprängning och hur man spränger på ett säkert sätt, för utföraren själv och omgivningen.

När tjänsten väl ska utföras behöver man en borrplan, en laddplan och en riskbedömning. Dessa tre dokument skapar man på företaget ihop med bergarbetaren och är något som krävs för att få utföra en sprängning. Eftersom det är en avancerad planering och specialiserad personal, så är inte bergsprängning något man gör om det går att undvika. Kostnaden går inte att beskriva, då den beror på bergtyp, svårighetsgrad gällande omgivning och djup, samt hur mycket som ska sprängas bort. Men när man har uppdraget specificerat så kan man begära en offert av företaget. Någon kommer då ut och tittar på förutsättningarna, tar del av provborrningsresultat och kan därefter räkna ut på ett ungefär vad det kommer att kosta.

Hur en sprängning går till

Vid en sprängning börjar man med att frigöra delen som ska sprängas. Man borrar ett hål som sprängmedlet, oftast något nitroglycerinbaserat medel, ska föras in i. Bergarbetaren kopplar sedan ihop sprängmedlet med kablar. Ofta lägger man även över sprängmattor för att skydda omgivningen. Skyltar som varnar och även en mistlur för varning är en god idé. Efter det är det bara att trycka på knappen och spränga det valda området. Massorna som sprängts bort fraktas sedan bort med hjälp av schaktmaskiner.

När berget är i vägen

I vissa delar av landet är berggrunden så ytlig att det är omöjligt att göra någon nybyggnation utan att spränga bort delar av berget. Det innebär givetvis dyrare och mer omständliga markarbeten men i gengäld så blir fundamentet mycket stabilt och mer hållbart i längden. Däremot brukar man vara försiktig med att göra en källare under berg, eftersom det lättare kan uppstå fuktskador.

18 Mar 2020

Välkommen

Välkommen till Bygg Kalmar - här i vår blogg kommer du att kunna läsa om allt som har med bygg och byggbranschen att göra.

Är du en riktig hemmafixare bör du definitivt titta in här då och då för att få smarta tips inför snickrandet eller rörläggandet - eller vad det nu kan vara - där hemma.