Ett företag att anlita vid misstänkta gifter i marken

Är det så att du misstänker att marken som du bor på inte är särskilt hälsosam? Det kan finnas gifter kvar i marken ifall man tidigare har odlat på tomten där du ska ha ditt hus. Det kan låta som en märklig sak att marken inte skulle vara bra efter att man har odlat på den, men sanningen är den att har man ägnat sig åt odling på marken, och då använt bekämpningsmedel, är risken stor att det finns en hel del bekämpningsmedel kvar i marken och bekämpningsmedel i koncentrerad form är inte särskilt hälsosamt.

Är du osäker på saken kan du alltid gå till stadsarkivet och leta upp din tomt där. Då kan du i gamla lagfarter se vad din tomt användes till. Fanns det någon industri nära din tomt? Vad gjorde man med marken tidigare? Om dina misstankar har stärkts ka ndu sedan ta kontakt med en marksanerare som kommer och tar prover och på ett brett sätt.

Så hittar du ett företag som gör marksaneringar

Googla först marksanering plus orten där du bor. Då borde du få tag i duktiga marksanerare nära din bostad, eller där du har tänkt dig bo. Ta sedan kontakt och be att de kommer och tar prover. De gifter som är särskilt giftiga är, som nämnts ovan; bekämpningsmedel, cyanider, cyanväte, dioxiner, fenoler, metaller, PCB, klorerade lösningsmedel svavel och svavelväte eller radon. Allt sådant är gifter som man absolut vill få bort från marken och som människor och djur inte ska komma i kontakt med.

Så går en sanering till

Det krävs att man vet vad man gör när man sanerar. Det gäller att man vet hur stor omfattningen är, hur man får bort det utan att giftet sprids. Sedan när man vet det, gräver man på ett särskilt sätt. Det är inte alltid så att marken helt saknar byggnader, det är inte alltid man råkar ha en tom tomt, då gäller det att man vet hur man ska gräva utan att byggnader tar skada. 

1. Provtagning

Det första man måste göra är att man försäkrar sig om vilka sorts gifter det finns i marken och om det finns det över huvudtaget. Olika gifter krväer olika sanering. Här gäller att man väljer en sanerare med rätta kompetenser.

2. Grävning på rätt sätt

När man sedan gräver gäller det att veta hur man gräver. Det handlar inte om vanlig grävning som vem som helst kan utföra. Här gäller det att ha rätt kompetens på området.

3. Deponering av den giftiga marken

När man väl har en massa jord med gifter, kan man ju inte bara "slänga" det hur som helst. Man måste deponera det på ett säkert sätt och åtgärda den kontaminerade jorden på rätt sätt.

4. Återfyllnad

När väl marken är utgrävd måste man fylla den med nytt material. Det går inte att lämna marken som den är när man väl har grävt.

5. Efterkontroller

När man väl har sanerat gäller det att göra noggranna efterkontroller så att man vet att arbetet har uppfyllt sitt syfte.

Lästips: vill du veta mer om marksanering? Läs då: https://www.marksanering.nu.

20 Jun 2018

Välkommen

Välkommen till Bygg Kalmar - här i vår blogg kommer du att kunna läsa om allt som har med bygg och byggbranschen att göra.

Är du en riktig hemmafixare bör du definitivt titta in här då och då för att få smarta tips inför snickrandet eller rörläggandet - eller vad det nu kan vara - där hemma.