Dags för en OVK Besiktning?

Hur ser det egentligen ut i ditt hem, på din arbetsplats eller i dina barns skolor gällande ventilationen? Hur ser det ut i er BRF och hur hanterar du som fastighetsägare frågan? Dessa frågor har samtliga en gemensam nämnare kring hur svaren blir – en OVK Besiktning. Enligt lag så måste varje byggnad i Sverige – men förbestämda tidsintervaller; baserade dels på typ av byggnad och dels på ventilationssystem – genomföra en OVK besiktning. O: Obligatorisk. V: Ventilation. K: Kontroll.

Kort sagt; man måste som hus- och fastighetsägare säkerställa att ingen riskerar att bli sjuk då de vistas inomhus och på grund av undermålig ventilation; något som faktiskt varit – och i vissa fall fortfarande är – ett problem. Ur dålig ventilation så kommer följande tillstånd:

  • Astma
  • Allergier
  • Trötthet
  • Förkylningar
  • Dålig koncentration

Anledningen till att man lagstiftade kring OVK besiktning var att det helt enkelt fanns för många hus, byggnader och fastigheter med skrämmande dålig ventilation. Riksdagen klubbade igenom detta 1991 och sedan dess så är detta något som man måste ha i åtanke. Det väsentliga gällande en OVK-besiktning är att man håller reda på när den ska genomföras; det är något som man som fastighetsägare själv måste ha kontroll på. Vi kan rada upp några olika hustyper samt ventilationssystem för att ge en lite tydligare bild av vad som gäller:

Här ska en OVK-besiktning genomföras var tredje år och av en besiktningsman med behörighet N:

* Förskolor, skolor, vårdlokaler med S, F, FX-ventilation

Var tredje år – men av en besiktningsman med behörighet K:

* Skolor, förskolor, vårdlokaler, flerbostadshus och kontorsbyggnader med följande system: F och FTX.

Var sjätte år gäller för dessa – även här av en besiktningsman med K i behörighet.

* Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande som har S, FX och F- system.

Om det gäller en nybyggnation av ett en- eller tvåbostadshus eller en installation av ett nytt ventilationssystem i ett sådant så räcker det med en översyn och kontroll av en besiktningsman – behörighet N. Dock om husen i fråga har ventilationssystem FX, FT, FTX.

Hur går en OVK-besiktning till?

Om vi sammanfattar det förlopp som sker efter det att du kontaktat en besiktningsman – på givet datum och med den behörighet som passar ditt hus samt ditt ventilationssystem – och denne är färdig med besiktningen i fråga; vad händer då? Ja, du kommer dels att få ett protokoll och samma protokoll kommer även att skickas till byggnadsnämnden i den kommun du tillhör. Där står det datum för besiktning, det står eventuella brister och det står vilka åtgärder som i så fall kommer att krävas.

Vidare så kommer du även att få ett intyg som visar att en OVK besiktning genomförts. Detta intyg ska inte läggas i någon pärm; det ska sättas upp så att alla ser det. Förutsatt här att det handlar om en fastighet och att du har hyresgäster som har ett intresse av detta. Lämpligen så sätter du upp intyget i entrén eller på anslagstavlan i hallen.

Om det skulle vara så att din OVK besiktning visar allvarliga fel och brister så kommer din besiktningsman att gå igenom dessa tydligt med dig och förklara ingående vad som måste göras. Därefter så får du ett datum att förhålla dig till och innan detta passerat så måste du ha ordnat problemen i fråga.

31 Aug 2016

Välkommen

Välkommen till Bygg Kalmar - här i vår blogg kommer du att kunna läsa om allt som har med bygg och byggbranschen att göra.

Är du en riktig hemmafixare bör du definitivt titta in här då och då för att få smarta tips inför snickrandet eller rörläggandet - eller vad det nu kan vara - där hemma.