Bestäm möte med en solcellsleverantör

Om din bostadsrättsförening har fastigheter med stor takyta, skall du bestämma möte med en solcellsleverantör. Utnyttja taken för att sänka energikostnaden.

Du är ordförande i en bostadsrättsförening. Vid den senaste årsstämman togs frågan upp om de allt högre kostnaderna för uppvärmning och hushållsel. Uppvärmningen sker genom fjärrvärme så där finns inte så mycket att göra. Däremot borde det finnas möjligheter att installera solceller på fastigheternas tak.

Du tar kontakt med en leverantör av solceller. På fastigheternas tak finns tillräckligt stor yta för att installera en solcellsanläggning, som mer än väl täcker behovet av hushållsel. Flera av de boende kör elbilar och behovet av el till laddstolpar kommer att öka. En investeringskalkyl visar en återbetalningstid på ungefär femton år. Den beräknade livslängden för anläggningen är dock minst trettio år.

Projektera tillsammans med en solcellsleverantör

Vid ett första möte med styrelsen, presenteras ett förslag till projekt. Solcellsleverantören redovisar den tekniska och ekonomiska utvecklingen som skett för solceller de senaste tio åren. Priserna har minskat med cirka sjuttiofem procent under perioden, vilket förklarar det allt större intresset för solceller. Förutom de ekonomiska fördelarna med ett lägre elpris ger ett solcellssystem andra mervärden. Värdet på en bostadsrätt ökar och bostadsrättsföreningen får rykte om att ligga i framkant och arbeta miljösmart.

Flera solcellsleverantörer kan hänvisa till flera lyckade referensanläggningar. De mest skeptiska styrelseledamöterna blir därmed övertygade om projektets framtida potential. Bland flera solcellsleverantörer kan Solarwork bistå i projektet från ansökan om bygglov till drifttagning. De har kompetens för att leverera ett skräddarsytt energisystem för just din förening.

23 Sep 2022

Välkommen

Välkommen till Bygg Kalmar - här i vår blogg kommer du att kunna läsa om allt som har med bygg och byggbranschen att göra.

Är du en riktig hemmafixare bör du definitivt titta in här då och då för att få smarta tips inför snickrandet eller rörläggandet - eller vad det nu kan vara - där hemma.