Bygg Kalmar

Sida 2

Tre saker att ta reda på innan du köper en varmvattenberedare

24 jun 2017

En separat varmvattenberedare är ofta nödvändiga i till exempel fritidshus, där det ofta är direktverkande el som värmer upp huset. Vattnet och luften värms inte upp av samma system helt enkelt. I sådana lägen behöver man en varmvattenberedare om man vill kunna duscha bekvämt och diska på ett effektivt sätt.

Innan man köper en varmvattenberedare finns det en del saker som är bra att känna till och fundera över. Nedan följer ett antal saker som är bra att tänka på innan köp. På så vis säkerställer du att du köper en varmvattenberedare som passar just dig och ditt hus bäst.

Vad passar bäst till ditt befintliga uppvärmningssystem?

Om du ska köpa en varmvattenberedare till ditt fritidshus är det sannolikt att du kan behöva köpa en förrådsberedare. Detta eftersom att de flesta fritidshus idag värms upp genom direktverkande el, och att det inte finns ett existerande värmesystem som beredaren kan kopplas in i. En förrådsberedare lämpar sig även bra om huset värms upp med hjälp av värmepump.

Sedan finns andra typer av varmvattenberedare som kan vara lämpliga om du har andra typer av värmesystem. Det finns en fördel med att köpa in någon av dem, under förutsättning att du inte faktiskt behöver en separat varmvattenberedare. Dessa kallas för ackumulatortank och genomströmningsberedare. Har man direktel kan en ackumulatortank dock vara en flexibel lösning.

Ta reda på hur mycket vatten ni gör av med

Något som är viktigt när man köper en varmvattenberedare är att man ungefär vet hur mycket hushållet gör av med. Det här kan vara lite svårt att veta, och klurigt att ta reda på. Statens Energimyndighet menar dock att en förrådsberedare som rymmer 200 liter är tillräckligt för att förse en familj (med dusch) med varmvatten.

Är man osäker, eller tror att man ligger ungefär på gränsen, är det ofta bättre att det lite större alternativet. Att välja en för liten varmvattenberedare kan vara frustrerande, och dessutom ganska dyrt och tidskrävande att byta ut.

Ta reda på hur ditt vatten är

Det är av vikt att känna till vilken typ av vatten man har innan man köper sin varmvattenberedare. Har du kommunalt vatten kan du få hjälp av Vattenverket i din kommun. Du kan även fråga VVS-montörer i området, som ofta har god kännedom om vattnets typ och kvalitet. Har du en egen brunn kan du behöva ta hjälp av ett analysföretag för att få veta mer om ditt vatten.

Är ditt vatten till exempel surt och kolsyrehaltigt, passar det bra med en rostfri varmvattenberedare. Däremot bör detta undvikas om vattnet har höga halter av salt och/eller kalk. Om ditt vatten är rikt på salt (mer än 100 mg per liter), är en emaljerad behållare det mest lämpliga valet. Ta först reda på hur ditt vatten ser ut lite närmare och köp en varmvattenberedare där efter. När du har tagit detta i åtanke, och det som skrivs längre upp i texten, kommer du sannolikt att kunna hitta den varmvattenberedare som passar bäst för just dig och ditt hus.

Läs mer om varmvattenberedare här!

Att välja takmaterial

13 jun 2017

Ska du renovera hela huset? Eller känner du helt enkelt att taket du har nu börjar se slitet och tråkigt ut? Oavsett varför du vill byta ut ditt tak, är det viktigt att du väljer ett material som passar just dig och dina förutsättningar.

Eftersom det inte går att ge något rakt svar på vilket tak som är bäst, gäller det att känna till de olika materialens egenskaper väl. På så vis kan man avgöra på egen hand om det till exempel är papptak, betongpannor eller plåttak man bör välja.

Papptak

Papptak är särskilt populärt när det kommer till fritidshus och mindre stugor. I större städer (Stockholm och Göteborg till exempel), är det ganska ovanligt att se på bostadshus. I både Stockholm och Göteborg finns däremot kolonilotter som ofta är utrustade med papptak.

Papptak kommer med både för- och nackdelar, precis som alla andra takmaterial. En av de största fördelarna är priset. Papptak är riktigt billigt per kvadratmeter och kräver en förhållandevis liten arbetsinsats för att kunna läggas. Något som kan göra det tungt och svårt att lägga ett tak, är att behöva frakta tyngd upp till taket. Ska man lägga papptak har man inte det problemet.

Sedan finns givetvis också nackdelar med att ha ett papptak. Till exempel har det en kortare livslängd än de flesta andra takmaterial. Därtill är det inte särskilt hållbart för skador och repor.

Plåttak

Plåttak är ett annat material med ekonomiska fördelar. Även om det inte är lika billigt som papptak, är det billigare än till exempel tegel. Plåttak är vanligt att se i nästan alla typer av städer. Särskilt vanligt är det kanske i städer som Stockholm, där lite äldre och större fastigheter ofta är utrustade med den här typen av tak. Förutom Stockholm syns det även i till exempel Göteborg och Malmö i hög grad. Det är kanske främst i de allra minsta orterna som plåttak blir lite mer ovanligt, även om det förekommer i allra högsta grad.

Plåt är ett lätt och tacksamt material och har länge varit ett populärt val när det kommer till byggnader som görs på en mindre budget. Med det sagt är det många som föredrar plåt framför till exempel tegel i många avseenden – inte bara priset.

Tegel

Tegeltak har varit mycket populärt genom historien – och är det än idag. Idag är det dock förhållandevis dyrt initialt, samtidigt som många dock anser att det åldras med stor värdighet. Det här kan jämföras med till exempel papptak, som inte direkt är känt för att bli vackrare med åren. Överlag är dock tegel ett hållbart och vackert material som många köper just för det estetiska värdet.

Erfarenhet och perfektion – ett uppdrag för experten

22 apr 2017

För de som går i renoveringstankar och kommer att behöva måla om interiören, exempelvis skåpluckor, innertak eller dörrkarmar, och vill få det professionellt utfört är det givetvis bäst att hyra in experter på området. Synliga penseldrag eller färg på tapeten är sällan uppskattat och därför finns det målare som utför dessa uppdrag där det krävs finlir och färdighet.

I de större städerna som Stockholm finns det gott om målare som kan utföra denna typ av uppdrag, både med garanti om kundnöjdhet och till en rimlig kostnad. Eftersom att man som privatperson får dra av hälften av arbetskostnaden är det allt fler som väljer att hyra in målare för de uppdrag där det krävs perfektion och erfarenhet.

Expert till rimlig kostnad

Visserligen vill man som beställare få arbetet utfört till perfektion, samtidigt som man vill hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Genom att hyra in en målare från en firma med gott rykte kan man garantera det förstnämnda och genom att använda sig av ROT-avdraget får man ner kostnaden med en tredjedel.

Detta gäller alltså arbetskostnaden, det vill säga det timpris som firman tar för själva arbetet. Som beställare kan man sedan välja om man vill står för materialet själv eller om man önskar att firman köper in färg, penslar och dylikt. Kostnaden för materialet är dock inget som man får dra av enligt ROT. Även då konkurrensen mellan målerifirmorna i Stockholm är tuff ligger priserna för själva utförandet relativt stabilt.

Som beställare kan man förvänta sig en timkostnad på mellan 350 upp till 500 kronor. Arbetets omfattning, vad för typ av arbete det handlar om och målarens specialkunskaper är tre faktorer som kan påverka timkostnaden. För att få det bästa priset är det bra att som beställare se sig runt bland olika firmor och begära offerter från åtminstone en handfull innan man tar ett beslut. Genom att söka på målare i Stockholm på nätet får du som kund snabbt tillgång till sajter där du enkelt kan begära offerter från ett flertal firmor. Se till att kolla upp att det är en seriös firma innan du slår till. Lycka till!

Vad är egentligen en värmepump?

20 feb 2017

Många vet vad en värmepump är pvärmepumpå ett ytligt plan och vad man har den till, det vill säga att generera värme. Bland folk i storstäder så som Stockholm eller Göteborg är förmodligen okunskapen större. Framför allt i Stockholm finns en stor innerstad där de flesta inte förmodligen inte har reflekterat över att skaffa värmepump. Husägare i mer lantliga områden och förorter som Huddinge är nog definitivt mer bekanta med fenomenet - men hur funkar den egentligen? 

Var kommer energin ifrån?

I det syftet som en värmepump vanligtvis används för, att värma upp en lokal eller ett hus när det är kallt ute, tas energin främst från den kalla uteluften. Det här sker genom att en viss mängd uteluft processas, och att energiinnehållet i den ursprungliga uteluften minskas och flyttas någon annanstans (i det här fallet inomhus). Det här kan enkelt beskrivas som att man kramar ur den varma energin ur uteluften, en process som följaktligen gör den kalla uteluften ännu kallare. Skillnaderna i temperatur är marginella och inget man egentligen känner av.

Tekniken och mekaniken

Vanligtvis är den så kallade kompressorprocessen den mekanism som används i värmepumpar. Kompressorprocessen utgörs av 4 primära komponenter, strypanordning, kompressor, kondensor och förångare. En annan ganska vanligt förekommande process är absorptionsprocessen. Den har dock en lägre grad av effektivitet, men med fördelen att den låter mycket mindre. Absorptionsprocessen används numer nästan endast till kylskåp, där en låg ljudnivå prioriteras.

Andra värmekällor

Förutom den förstnämnda energikällan, som är kall uteluft, används också bland annat berggrund och sjövatten för att alstra värmen. Dessa källor är vanligast för mindre pumpar – för de större pumparna kan bland annat kommunalt avloppsvatten och industriell spillvärme användas för ändamålet.

Olika pumpar som använder sig av olika typer av värmekällor delas in i olika kategorier, här är två av de vanligaste:

Bergvärmepump – Den här typen av pump använder det vatten som finns i berggrunden som värmekälla. Det här vattnet är oftast kring 4 grader kallt och kräver att man borrar ett djupt hål i marken för att kunna använda det. Nackdelen med den här pumpen är att den har lite sämre effekt när det är varmt utomhus, men den fungerar med ungefär samma effekt året runt. Hålet man måste borra i marken kräver ett djup på ca 80 – 200 meter, beroende på hur nära berggrunden man är.

Frånluftsvärmepump – Frånluftsvärmepumpen är den vanligaste och även den mest simpla. Processen i den här pumpen går i stora drag ut på att återvinna den värme som kommer ut ur huset via ventilationen. Pumpen återför den här värmen tillbaka in i husets värmesystem.

Tänk på att man behöver tillstånd för att installera en värmepump, och att det kan ta ett tag att få. Till exempel ligger väntetiden i Stockholm på ca 7 veckor. Luftvärmepumpar kräver dock inga tillstånd. I vissa speciella fall kan dock bygglov krävas.

Bor du i Huddinge och funderar på att uppdatera ditt värmesystem. Det finns gott om företag som har specialiserat sig på att installera värmepumpar i Huddinge.

Prisvärt med golvslipning i Stockholm

5 feb 2017

Den som har trägolv vet att de kan kräva lite extra tid och omsorg för att de ska hållas snygga. Det krävs att man skurar dem med rätt sorts skurmedel eller såpa och ibland behöver de vaxas och poleras för att bibehålla sin glans och sitt skydd mot väta. Lutade trägolv är särskilt krävande vad gäller skötsel. Beroende på träslag gulnar också vissa golv och det är inte alltid det passar ihop med den väggfärg man har. Katter och hundar i hemmet kan också ställa till det och orsaka ordentliga repor med sina klor, något som i princip är omöjligt att undvika om du vill ha trägolvet frilagt.

Trender förändras

Dessutom så förändras ju trenderna med tiden. På 60- och 70-talet lackade man gärna parkett med tjock klarlack för att få en rejäl glans, på samma sätt som det var populärt på 1700-talet i slotten. Det är inte det utseende som de flesta föredrar idag. Idag är det mer populärt med ett mer naturligt utseende och man arbetar hellre med olika typer av vaxer eller matt lack. Lutade golv har också blivit allt mer populära under de senaste decennierna.

Om man skulle ha ett golv som har ett ytskikt som man inte är nöjd med, men som håller en bra kvalitet i grunden, är det bästa man kan göra att slipa bort det översta lagret och sedan behandla golvet på nytt för att få det utseende man vill ha.

Husdjur gör golven repiga

Det är inte bara fel utseende som gör att man kan behöva slipa golven. Både husdjur med för långa klor, barnleksaker som släpas längs golvet och skor med hårda klackar eller där smuts fastnat i sulan kan ge upphov till repor på golven hemma. Särskilt parkettgolv med högglanslack är känsliga för slitage och måste tas hand om med försiktighet. I längden blir alla trägolv mer eller mindre slitna och behöver en slipning för att de ska bli snygga igen.

Slipa golven själv eller anlita ett proffs?

När man vill slipa golven finns det egentligen två alternativ att välja på. Antingen så kan man hyra en golvslipmaskin från ett byggvaruhus eller så kan man anlita en firma som specialiserar sig på golvslipning. Det tar tid att slipa golv och det är inte alltid lätt för den som är oerfaren att få ett helt jämnt resultat, särskilt om golvet är mycket slitet innan. I de fallen är det att rekommendera att höra av sig till en firma som jobbar med golvslipning i Stockholm för att höra vad de rekommenderar för just ditt golv och hur mycket jobb de tror att det går åt för att få ordning på det. Kom ihåg att du får ROT-avdrag för golvslipning, så av den anledningen kan det också vara bra att anlita en firma istället för att göra det själv.

En firma som har erfarenhet av golvslipning i Stockholm vet hur man bäst tar hand om olika träslag och kan ofta hjälpa till med att reparera ett golv som har starkt slitage på vissa delar. På så sätt får du ett fräscht golv som ser ut som nytt till en långt mycket lägre kostnad än vad det kostar att byta till ett nytt golv.

Ta bort träd som skuggar ditt Attefallshus

24 jan 2017

Attefallshusen har blivit mycket populära som ett extra hus på tomten, som en rejälare sidostuga till fritidshuset eller rakt upp och ner som ett eget fast boende. I området kring Stockholm har flera Attefallshus sålts som bostadsrätter och det är ett mycket bra boende för till exempel en student att hyra under sin studietid på annan ort.

Många Attefallshus står i naturnära miljö med träd runt omkring. I Stockholmstrakten kan både ekar och andra kraftiga lövträd vara nog så besvärliga att beskära eller ta ned själv. Som husägare och markägare vill man ofta inte heller ta bort för mycket av den lummiga härliga vegetationen som ger trädgården sin särprägel. Då är det smart att ta råd och hjälp från professionella yrkespersoner. Be om råd och en offert för vad det kostar att ta bort hela träd eller delar av en tung bladkrona.

Ta hänsyn till grannarna!

Ett stort träd måste fällas med kunskap och precision. Tänk på grannarna och din relation till dem! Särskilt du som har en tomt bland fritidshus. Ett tungt träd kan mer eller mindre mosa små stugor om det skulle falla fel på en övernattningsstuga eller ett Attefallshus i skärgården. Men det finns hjälp att anlita, till exempel  www.trädfällningvärmdö.nu.

Släpp in solen i stugan

Genom att ta bort ett eller annat gammalt träd som skuggar trädgården får du helt nya möjligheter att placera ditt Attefallshus på ett bra sätt. Den som ska vistas i stugan vill förstås också kunna njuta av solen och de möjligheterna ökar naturligtvis när du minskat på träden runt om. Det brukar vara en balansgång det där, att få till en bra blandning av ljus och skugga. Det är ofta trädgårdskunniga, trädgårdsarkitekter och professionella trädfällare duktiga på.

Ett Attefallshus som fått stora möjligheter till ett fräscht ljusinsläpp blir det förstås mer gångbart på marknaden. Du som vill hyra ut huset kan göra det till ett högre pris. Anlitar du en trädfällare som är fackmannamässig så har du snart igen de pengarna i ren hyra. Det samma gäller förstås om du har tänkt att sälja Attefallshuset med en liten tomt som bostadsrätt.

Om du funderar på hur trädgården eller tomten kommer att förändras vid en fällning av träd så ta hjälp av proffs som kan förklara skillnaden för dig. Det är inte alltid så lätt att bara se ett nytt ljusinsläpp framför sig. Skillnaden kan bli mycket större än du tror. Till det bättre naturligtvis!  Men tyvärr också till det sämre. En lummig trädgård som gallras kan plötsligt kännas naken och utelämnande om trädfällningen inte gjorts på ett skonsamt sätt. Det är ofta bra att ta en bit i taget istället för att göra stora ingrepp. Du själv som tomtägare ska också hinna med!


Ett nytt träd tar fler år på sig att växa upp igen så tänk efter och fråga proffsen om råd så du får ett ljus som du blir nöjd med!

Svårt att hitta rätt målare

16 nov 2016

Effekten av rot-avdraget är tydligt: fler och fler svenskar har sett ett värde i att anlita professionell hjälp vid renoveringar, nybyggnationer och tillbyggnader. Att man kan anlita exempelvis en målare, en snickare eller en rörmokare och dra av 30% av den totala arbetskostnaden har helt enkelt gjort att fler haft råd att förverkliga sina drömmar. Positivt; men det finns en allvarlig baksida också.

Frågan du måste ställa dig här är nämligen följande: är det en professionell målare jag anlitar eller är det en person som utger sig för att vara en sådan? Vi talar här om de rena fuskjobben som ökat markant sedan rot-avdraget såg dagens ljus och detta inom samtliga områden där det är tillgängligt. Det är betydligt mer allvarligare att anlita en elektriker eller en rörmokare och få ett fuskjobb utfört – där riskerar man att drabbas av vattenskador, bränder eller till och med sitt eget liv.

Men, de största riskerna att råka ut för fuskjobb tar man vid de ”lätta” jobben. Kort och gott; ska du anlita en elektriker så kommer du förmodligen någon gång under resans gång att fråga om behörighet. Anlitar du en målare – ja, då tar du för givet att denne har den yrkeskunskap som krävs. Något som han kanske helt saknar och där han i själva verket har ungefär samma kunskap om målning som du har.

Det här är tyvärr också något som många bittert fått erfara och där man anlitat en målare för att måla om sin fasad och redan efter några år tvingats göra om hela processen då färgen i fråga börja lossna, där man ser sprickor och där jobbet, helt enkelt, inte håller måttet.

Man bör således vara vaksam som privatperson och särskilt alert bör man vara om man bor i- och kring Stockholm. Fuskjobb är nämligen ganska centrerade och lite av storstadsangelägenhet där Stockholm är värst drabbat.

Tips för att hitta en bra målare i Sollentuna

Lösningen? Ja, det är svårt och man får hoppas på att drabbade branscher så att säga sanerar sig själva och att målare som inte har utbildning försvinner med tiden. Till dess så får man använda sig av de vanliga knepen. Ska du anlita en målare i Sollentuna så gäller följande punkter för att undvika ett fuskjobb:

 • Referenser – det viktigaste. Har denne målare genomfört ett projekt liknande ditt i Sollentuna? Ring och hör! Finns det inga referenser så bör du utan att tveka välja en annan målare till ditt hus i Sollentuna.
 • Priset. Rent krasst här: ett lågt pris är ofta ett rent lockpris. Välj en målare som ligger någonstans i mitten rent prismässigt; du vill inte betala för mycket heller.
 • Utbildning: Hellre en fråga för mycket än en fråga för lite. Fråga om att få se ett yrkesbevis eller hör dig för om vart han utbildat sig samt vilken erfarenhet han har.

Läs mer här: www.målaresollentuna.nu.

Tänk på detta vid din badrumsrenovering

30 sep 2016

Badrummet är det som på många sätt definierar och sätter standard på hela sin bostad och det är också en av anledningarna till varför det är ett rum som i en hög grad renoveras. Detta i kombination med att det dessutom är ett rum som används frekvent och av samtliga familjemedlemmar. Kort och gott; alla har nytta av ett fräscht badrum och det finns idag dessutom en väldigt god chans att få en badrumsrenovering utförd till ett förmånligt pris. Tack vare rot-avdraget så kan man anlita professionell hjälp och få en badrumsrenovering utförd med en rabatt om 30% av den totala arbetskostnaden med ett tak på 50.000 kronor årligen.

Rot-avdraget är verkligen något som förverkligat mångas familjers drömmar om ett fint och inbjudande badrum. Men; tyvärr så har det också förvandlats till en ren och skär mardröm för många.

Se upp för slarviga fuskjobb

Det man ska veta gällande byggbranschen och rot-avdraget är att de svarta jobb som fanns innan rot-avdraget såg dagens ljus har blivit ersatta av rena fuskjobb. Detta på grund av en enkel ekvation; enligt följande: fler har råd tack vare rot-avdraget – efterfrågan ökar – fler företag startar – fler oseriösa aktörer dyker upp – fuskjobb genomförs – privatpersoner får vattenskador i sina badrum.

Naturligtvis är detta fruktansvärt och till mångt och mycket så är det också ett storstadsfenomen där man sett att familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala drabbats av fler fuskjobb än vad övriga Sverige gjort. Det är dessutom svårt att skydda sig; men det finns vissa små tips som man kan använda sig av.

Kolla upp hantverkaren ordentligt

Vilka? Vi tänkte rada upp några av dessa och vi kan säga att du står inför att genomföra en badrumsrenovering i Täby utanför Stockholm och ska anlita en firma som sköter allt (något som alltid är att föredra snarare än att anlita flera mindre företag för varje moment). Här ska du baserar ditt val av företag på dessa punkter:

Certifikat. Har elektrikern behörighet, har plattsättaren våtrumscertifikat och är den rörmokare som företaget har anställd godkänd enligt exempelvis Säker Vatten? Fråga och be om att få se dessa. Referenser: Vilka tidigare badrumsrenoveringar kan man visa upp – finns det bilder att visa och kan du få nummer till kunder? Se till att företaget du anlitar för din badrumsrenovering kan visa upp ett stort register av tidigare – nöjda! – kunder. Garanti och försäkring. Får du någon garanti på jobbet? Har företaget någon ansvarsförsäkring? Se även till att det fotograferas och att alla moment dokumenteras. Skulle det ske något så har du något att visa ditt försäkringsbolag.

Skapa härliga rum med undertak

21 sep 2016

Har du haft problem med ekande ljud, trista stålrör och fula bjälkar? Här berättar vi hur du kan slippa detta.  Med hjälp av anpassade undertak kan du förändra ett rum snabbt och relativt enkelt utan att det behöver ta alltför lång tid. Enkelt uttryck kan man säga att ett undertak kan ge ett rum en varmare och med ombonad känsla. 

Till skillnad från ett innertak är undertaket ytterligare ett lager som ger dig stor flexibilitet i ditt rums utseende. Ett innertak som sitter nära det yttre taket måste kunna bära en del vikt. Ett sådant tak ska i första hand vara funktionellt och kunna stödja hela husets konstruktion.

På arbetsplatser och på stora industrier är innertaken sällan en vacker syn. Titta upp i taket på jobbet. Där ser du troligen balkar av metall, stålkonstruktioner och en stor mängd sladdar. På väldigt många svenska kontor är det vanligt att el och ventilation i taket drar ner utseendet och därmed trivseln. Att det är man in första hand ska arbeta och inte trivas är ganska tydligt. 

Undertaket döljer fult innertak

Med hjälp av ett undertak som har sina fästen nedanför innertaket, alltså närmast rummet,  har man betydligt större chanser att skapa en estetisk och trivsam miljö.  Det är till och med själva undertakets främsta uppgift i de flesta fall. Att dölja ett fult innertak, helt enkelt. 

Genom att fästa ett snyggt undertak kan man få till en svävande luftig och trivsam känsla i rummet. I dag finns det gott om mönster och färger att välja bland på byggvaruhusen

En vanlig variant är ett rutigt undertak i metall med isolerande plattor täckta av väv. En riktig klassiker på många kontor som trollar bort ventilationstrummor och elkablar från synfältet. I dag finns dock en uppsjö av andra modeller som kan snygga till miljön på kontoret. Du kanske arbetar i en butik och vill  vackra blommiga mönster, eller någon annan uppiggande färgklick, i taket?  I dag finns det stora möjligheter att skapa en ny stil i ett rum. Allt går att ordna när det handlar om tak.

Skapar en bättre ljudmiljö

En smart sak med undertak är att de hjälper både ögat och örat med trivseln. Undertak har länge haft ljudisolerande material för att få bort eko, ljudstötar och skarpa skärande ljud i till exempel restauranger och högljudda kontorslokaler. 

Under senare år har materialen utvecklats mycket. I dag finns många varianter av ljudisolering på marknaden, allt beroende på vilken lösning som passar bäst i just din lokal. Det gäller vare sig du har en stor lokal avsedd för affärsverksamhet eller för privat användning.

Undertak förknippar vi ofta med lokaler för handel eller tillverkning och stora lokaler, exempel sjukvård och andra offentliga inrättningar. Undertaken har en viktig uppgift där, men tillför också en hel del i hemmiljöer. Personer som är känsliga när det handlar om ljud vet skillnaden. Om du funderar på att skaffa en hemmabio med rejäla högtalare så kommer du ha stora nytta av ett ljuddämpande innertak som hindrar ljudet från att studsa runt i rummet.

Lagerhallar ger flexibilitet

8 sep 2016

Det sker ofta stora förändringar för företag inom byggbranschen. Plötsligt så får man ett uppdrag, det kommer i en större beställning eller också så behöver man minska lite av både material och utrustning. Det här kräver flexibilitet och framförallt så kräver det ett lager som erbjuder det. Av förklarliga skäl så kostar det ganska mycket pengar att hyra in sig någonstans varje gång man får ett större jobb och likväl så blir det ekonomisk ohållbart att säga upp avtalet varje gång man har lite mindre omsättning och färre uppdrag. Lager växer dessutom inte på träd och särskilt i våra större städer så är dessa utrymmen lite av en bristvara.

Etablera en kontakt med en uthyrare

Lösningen? Lagerhallar. Varje företag inom byggbranschen äger vetskapen om att lagerhallar finns att hyra, att de går att köpa – både nya och begagnade – och att man genom dessa kan bli ett företag som klarar av såväl upp- som nedgångar i sin produktion. Lagerhallar går att anpassa helt efter rådande tider – de går att bygga ut, de går att minska; de går att isolera inför vintern och de går att både höja och sänka. Dessutom så är de säkra sett till inbrottsrisken.

I många fall så ingår även en service om man hyr en lagerhall och denna brukar primärt sträcka sig till portarna som är den del som tar mest stryk. Även butiker har börjat se fördelarna med denna lösning där man slipper binda en massa kapital i form av ett externt och kostsamt lager.

Ska man hårdra det hela så är ett gott råd till alla företag därute som befinner sig i lindan av sin karriär: se till att etablera en god kontakt med en uthyrare av lagerhallar. Ni vet aldrig när tiderna förändras och byggbranschen är – på gott och ont – en bransch där upp- och nedgångar är en del av vardagen.

Fördelar med en lagerhall

Om vi snabbt radar upp några fördelar med att hyra – eller köpa – en lagerhall så är följande de mest utmärkande:

 • Oavsett hur dina behov ser ut så går det att anpassa lagerhallen efter dessa. Behöver du mer höjd, behöver du extra isolering eller är du kanske i behov av ett mindre utrymme? Kan det vara så att du fått ett uppdrag i en annan ort och behöver utrymme i anslutning till det projektet? Inga problem.
 • Lätt att montera: monteringen tar kort tid och konstruktionen är trots det extremt stabil.
 • Din logotyp? Den går naturligtvis att trycka på duken. Visa upp ditt företag för omvärlden!
 • Isolerade och inbrottsäkra. Du behöver inte känna någon oro över att utrusning, maskiner eller material förstörs eller försvinner. Lagerhallar är tåliga, de är isolerade och de är säkrade för det ovälkomna besöket.

Mer om lagerhallar: http://www.lagerhallar.nu/.

Lägga tak med betongpannor

7 sep 2016

När det kommer till själva utseende är betongpannor ganska snarlika med tegelpannor. Det finns en vanlig missuppfattning om att betongpannor endast bör förpassas till slitna sekelskiftes hus, men i modern tid går de faktiskt att få riktigt tjusiga.

För- och nackdelar

Den största fördelen, och kanske den faktor som gör att så många faktiskt väljer betongpannor till takläggningen, är priset. I jämförelse med tegelpannor är de faktiskt riktigt billiga. Med ett lägre pris följer såklart också en del nackdelar.

Den största nackdelen med att välja att lägga taket med betongpannor är att de är förhållandevis tunga. Jämfört med tegel, väger de faktiskt ganska mycket. Det här ställer en del krav, bland annat på:

 • Fysiken – Takläggning kan ofta vara ett ganska tungt jobb. Att genomföra takläggningen med betongpannor ställer högre krav på god fysik än med andra material. Jämför med tegel är alltså betongpannor förhållandevis tunga – och skillnaden i vikt blir ännu större om man jämför med andra material, så som papp till exempel.
 • Taket – Med en markant högre vikt som lägger sig över taket ställer det också högre krav på takstrukturen i fråga. Ska man genomföra takläggningen med ett förhållandevis tungt material så som betong, bör taket undersökas noga innan.
 • Transporten – Om du själv beställer betongpannorna, är ett tips att försöka få firman att leverera direkt upp till taket. Vissa firmor erbjuder detta, och det är en enorm tids- och energisparare.

Samma process i grunden

Själva takläggningen genomförs på ungefär samma sätt som med tegelpannor. För spikas ett underlagstak fast, i syftet att hjälpa till att hålla taket tätt. På det här underlagstaket spikas sedan bär- och ströläkt fast (bärläkten fungerar sedan som stöd till betongpannorna, och det är över bärläkten som de sedan kommat att vila på.

Noggrann mätning här är, som generellt inom takläggning, mycket viktigt. Som jämförelse kan man dock påpeka att exakt mätning vid läggning av tegeltak faktiskt är ännu viktigare än när man lägger betongpannor.

Det som väntar sedan är alltså att få upp alla betongpannorna på taket. Sedan bör pannorna placeras först på den nedre och den övre raden – detta för att få jämna kolumner utan glipor och luckor.

Om det känns för svårt

Om jobbet tycks vara lite för hårt, kan man alltid anlita en professionell takläggare. Ett bra tips i såna fall, är att ställa firmornas offerter mot varande för att dra ner priset. Detta är extra gynnsamt i Stockholm och Göteborg på grund av den höga konkurrensen.

För att få flera offerter kan det vara läge att använda sig av en s.k. offertsida. En offertsida är bra på andra vis om man bor i storstäder – i till exempel Stockholm kan det vara svårt att hålla koll på alla aktörer eftersom utbudet är ganska stort. Det är dock inte bara för stockholmare och göteborgare som bör ställa offerterna mot varande – tipset gäller för folk i hela landet, men har troligtvis störst effekt i Stockholm och de andra storstäderna.

Dags för en OVK Besiktning?

31 aug 2016

Hur ser det egentligen ut i ditt hem, på din arbetsplats eller i dina barns skolor gällande ventilationen? Hur ser det ut i er BRF och hur hanterar du som fastighetsägare frågan? Dessa frågor har samtliga en gemensam nämnare kring hur svaren blir – en OVK Besiktning. Enligt lag så måste varje byggnad i Sverige – men förbestämda tidsintervaller; baserade dels på typ av byggnad och dels på ventilationssystem – genomföra en OVK besiktning. O: Obligatorisk. V: Ventilation. K: Kontroll.

Kort sagt; man måste som hus- och fastighetsägare säkerställa att ingen riskerar att bli sjuk då de vistas inomhus och på grund av undermålig ventilation; något som faktiskt varit – och i vissa fall fortfarande är – ett problem. Ur dålig ventilation så kommer följande tillstånd:

 • Astma
 • Allergier
 • Trötthet
 • Förkylningar
 • Dålig koncentration

Anledningen till att man lagstiftade kring OVK besiktning var att det helt enkelt fanns för många hus, byggnader och fastigheter med skrämmande dålig ventilation. Riksdagen klubbade igenom detta 1991 och sedan dess så är detta något som man måste ha i åtanke. Det väsentliga gällande en OVK-besiktning är att man håller reda på när den ska genomföras; det är något som man som fastighetsägare själv måste ha kontroll på. Vi kan rada upp några olika hustyper samt ventilationssystem för att ge en lite tydligare bild av vad som gäller:

Här ska en OVK-besiktning genomföras var tredje år och av en besiktningsman med behörighet N:

* Förskolor, skolor, vårdlokaler med S, F, FX-ventilation

Var tredje år – men av en besiktningsman med behörighet K:

* Skolor, förskolor, vårdlokaler, flerbostadshus och kontorsbyggnader med följande system: F och FTX.

Var sjätte år gäller för dessa – även här av en besiktningsman med K i behörighet.

* Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande som har S, FX och F- system.

Om det gäller en nybyggnation av ett en- eller tvåbostadshus eller en installation av ett nytt ventilationssystem i ett sådant så räcker det med en översyn och kontroll av en besiktningsman – behörighet N. Dock om husen i fråga har ventilationssystem FX, FT, FTX.

Hur går en OVK-besiktning till?

Om vi sammanfattar det förlopp som sker efter det att du kontaktat en besiktningsman – på givet datum och med den behörighet som passar ditt hus samt ditt ventilationssystem – och denne är färdig med besiktningen i fråga; vad händer då? Ja, du kommer dels att få ett protokoll och samma protokoll kommer även att skickas till byggnadsnämnden i den kommun du tillhör. Där står det datum för besiktning, det står eventuella brister och det står vilka åtgärder som i så fall kommer att krävas.

Vidare så kommer du även att få ett intyg som visar att en OVK besiktning genomförts. Detta intyg ska inte läggas i någon pärm; det ska sättas upp så att alla ser det. Förutsatt här att det handlar om en fastighet och att du har hyresgäster som har ett intresse av detta. Lämpligen så sätter du upp intyget i entrén eller på anslagstavlan i hallen.

Om det skulle vara så att din OVK besiktning visar allvarliga fel och brister så kommer din besiktningsman att gå igenom dessa tydligt med dig och förklara ingående vad som måste göras. Därefter så får du ett datum att förhålla dig till och innan detta passerat så måste du ha ordnat problemen i fråga.

Maskinuthyrning - det lönsamma alternativet

26 aug 2016

Tigersåg, cementblandare, golvslip, betongformar och byggnadsställning. När du ska bygga hus eller renovera finns en lång rad verktyg och hjälpmedel som behövs för att jobbet ska bli gjort. Många av de här verktygen kommer du bara behöva en gång i livet. Om du till exempel ska gjuta en ny betongplatta behöver du säkert ett rutnät av armeringsjärn som ska klippas till på plats. Men när den stora armeringsmattan har klippts till med hjälp av en stor avbitartång så blir den tången lätt liggande.

Det samma gäller cementblandare och byggnadsställningar. De är helt ovärderliga i processen med bygget, men efteråt är det bara besvärligt att lagra så stora utrymmeskrävande saker.

Smart att hyra verktyg

Men det handlar inte bara om utrymme här. Det är helt enkelt smartare att hyra maskiner till ditt bygge än att köpa allt som behövs för att göra verklighet av dina byggdrömmar. Genom att hyra den där cementblandaren slipper du betala priset för en splitterny apparat. Hyr den istället för en mycket lägre kostnad.

Du kan alltid fråga runt bland olika byggföretag vad de tar för att hyra ut en maskin. Det tjänar du på i längden. Kan du hitta en byggfirma eller maskinuthyrare som är beredd att ge dig ett bra paketpris för flera olika maskiner så har du möjlighet att få till ett riktigt bra pris.

Det här är ingen svår kalkyl att göra. Räkna bara på vad fyra-fem maskiner kostar till nypris. Jämför den summan med motsvarande hyrpris och du kommer att se stor skillnad. Tänk då vilken skillnad det gör på alla maskiner som kommer att behövas under hela din byggprocess. Nu pratar vi pengar! Och alla som byggt nytt eller renoverat vet att det hela tiden gäller att jaga kostnader för att klara sin budget. Man ska ju ha råd att leva och bo också när man har byggt klart!

Säkra hyrprylar

En annan fördel med att hyra byggverktyg är att du inte behöver tänka på underhåll - de ska vara i bra skick. Ett företag som hyr ut maskiner står för försäkringen av maskinen och underhållet av den. Skulle en apparat som du hyr, säg en golvslip, inte fungera ska du så klart åka tillbaka med en gång och säga som det är för att få en ny fungerande maskin.

När det gäller byggnadsställningar tycker en del att det är dyrt att hyra. Men vad jämför du med då? En byggnadsställning är oumbärlig för den som ska arbeta med fasad eller tak. Ett viktigt verktyg för att den som jobbar, ska kunna arbeta säkert. Men också för att jobbet ska bli gjort. Det tar mycket lägre tid att snabbt måla en stor fasad med hjälp av en stege än om du kan röra dig på en ställning, både lodrätt och i sidled under målningen. Det ger mer flyt i arbetet och gör att jobbet går mycket enklare på kortare tid.

Oavsett om det är du, någon i familjen eller arbetskraft som du betalar för så vill man undvika olyckor till varje pris. När du hyr en byggnadsställning eller en skylift så ska den vara besiktigad och kontrollerad så att dess funktion är tillräckligt bra. Du ska inte behöva oroa dig för att ställningen rasar eller skyliften inte orkar hålla upp tyngden. Ställningen måste naturligtvis monteras på rätt sätt. Känner du dig osäker så betala för monteringen så är du på säkra sidan.

Hur du än vrider och vänder på saken så är det säkerhet du köper när du väljer att hyra en byggnadsställning. Den ska vara besiktigad och skydda den som arbetar. Mer än så kan du inte göra.

Ska du måla om din träfasad?

6 aug 2016

Här kommer några saker som det är bra att tänka på inför en stundande ommålning.

För dig som bor i trähus är det extra viktigt att sköta om fasaden så att den klarar av att stå pall för väder och vind år efter år. Ett genomsnittligt trähus behöver målas om ungefär vart tionde år och ju bättre grundjobb du gör, desto längre håller färgen. Med rätt teknik och rätt material kan det räcka med att du målar om träfasaden vart tjugonde år.

För att göra ett så bra jobb som möjligt är det viktigt att satsa på kvalitet i alla led. Se till att inte fuska med förarbetet och snåla inte in på material och verktyg. Ta din tid med arbetet och se till att vara så noggrann som möjligt när du målar. Är du osäker på om du klarar av att måla fasaden själv kan det i många fall löna sig att anlita en professionell målerifirma. Väljer du ändå att utföra jobbet själv är det några punkter som det är bra att tänka på.

Rengör från grunden

Skölj den befintliga fasaden ordentligt med först vatten och sedan målartvätt för utomhusbruk. Var försiktig så att du inte skadar träet när du sköljer av medlet utan ta din tid och se till att du får bort all målartvätt innan du går vidare med målningen.

Ta bort gammal färg

Skrapa bort all färg som sitter löst eller som har blåsor och sprickor i sig. Ju bättre yta du har att arbeta på, desto bättre fäster den nya färgen vilket medför att den även håller längre.

Kontrollera kvaliteten på träet

Gå över träfasaden och känn efter om träet har blivit mjukt eller fuktigt. I sådana fall måste de drabbade bitarna bytas ut innan du fortsätter.

Olja skarvar och ändträ

Använd olja för att säkra ändträ och skarvar. Detta skyddar träet från fukt. Efter att du applicerat oljan på de områden där det behövs ska du vänta trettio minuter innan du torkar av överflödig olja.

Grundmåla innan du lagar mindre sprickor

För bästa resultat bör du laga sprickor med målarfog efter själva grundmålningen. På så sätt fäster du den slutgiltiga färgen på en så stabil grund som möjligt.

Snåla inte med färgen när du målar

Använd ordentligt med färg när du slutmålar så att du kommer åt i alla små vrår. Låt färgen torka ordentligt innan du målar en andra och tredje omgång.

Tvätta fasaden för att få den att hålla längre

Efter en väl utförd målning rekommenderar vi att du tvättar fasaden vartannat år för att minska risken för mögelangrepp.

Bygg ditt eget uterum

29 jun 2016

Går du i tankarna på att skaffa ett nytt ett uterum, eller kanske skaffa ett för första gången? Att bygga ett nytt uterum kräver, som vilket annat byggprojekt som helst, en hel del förberedelser och planering innan. Planerar man dock noga och följer de råd och tips som finns, bör utgången bli lyckad.

Planera innan

Börja med att fundera över hur stort du vill att uterummet ska vara, samt under vilken tid på året du önskar utnyttja rummet – vinter, vår, sommar eller höst? Det är betydligt dyrare att bygga ett uterum avsett för vinterhalvåret då det krävs mer material för att vinterbona.

Fundera sedan över placeringen av ditt uterum. Man kan spara både tid och pengar på att utnyttja omständigheterna runt omkring, så som marknivå och vilket typ av underlag du har att göra med – grus eller gräs exempelvis. Ett annat tips är att tänka på hur solen förhåller sig till den plats du önskar bygga på – vill du helst ha morgonsol och eftermiddagssol?

Golv

Vanligast är det att lägga antingen trall eller klinkers på golvet. Lärkträtall är ett bra alternativ då man önskar sätta ett trallgolv. Lärkträtall är en underhållsfri typ av trall som är mer slitstark än vanlig trätrall, dock är denna trall något dyrare i priset.

Vill du komma upp ytterligare ett steg i kvalitét är klinkers en väg att gå. Klinkers har bättre hållfasthetsegenskaper och är mer slittålig för exempelvis kemikalie- och frostpåverkan. Klinkers är ett bra alternativ för dig som önskar bygga ett uterum avsett för vinterhalvåret då det finns goda möjligheter att bygga in golvvärme. Det alternativet kräver dock ofta att grunden till uterummet är en gjuten platta och därför blir bygget betydligt dyrare än trätrallsalternativet.

Inredning

En rekommendation är att uterummets bredd utåt (i förhållande till huset) ligger på minst 3,5 meter för att det inte ska bli trångt när du inreder med möbler. Önskar du få plats med större matgrupper eller sittplatser är ett tips är att bygga lite större än vad du tänkt dig om det finns möjlighet till detta.

Hur du inreder ditt uterum är i övrigt som att inreda vilket rum som helst. Många affärer erbjuder möbelgrupper särskilt tillverkade för just uterum. Något som kännetecknar stilen på dessa möbler är att de går i samklang med själva uterummet i sig – en blandning mellan inom- och utomhus.

← Äldre inlägg