Bygg Kalmar

Sida 2

Öka värdet på huset inför försäljning

9 okt 2017

Det finns mycket man göra för att öka priset på sitt hus innan en försäljning. Vissa saker, som en badrumsrenovering till exempel, är lite svårare att få tillbaka pengarna på (även om det är fullt möjligt), medan andra saker nästan garanterat ger huset en värdeökning som överstiger det du lägger ut. Den enskilt största faktorn är dock alltid läget – ett hus i till exempel Järfälla säljer i princip alltid för mer än ett i övrigt likvärdigt hus ute på landsbygden.

Altan

En altan är något som med största säkerhet höjer värdet på ditt hus. Du har även goda möjligheter att få tillbaka pengarna du lagt ut på ett ev. altanbygge. Hur goda möjligheterna är beror främst på utsikten och var altanen är placerad. Är altanen i söderläge med havsutsikt kan du göra en riktigt bra affär – är den i norrläge mot en innergård är chansen mindre att du får tillbaka pengarna. Dock är det även fullt möjligt att göra en bra affär med en altan mot en innergård i norrläge, men pengarna är inte riktigt lika säkra.

Läget

Som nämnt i inledningen är läget den största faktorn. Vi nämnde exemplet att ett hus i Järfälla nästan alltid säljer bättre än ett likvärdigt hus ute på glesbygden. Samtidigt skulle ett hus i centrala Stockholm sannolikt sälja mer än ett likvärdigt hus i Järfälla. Läget är helt enkelt avgörande. Tittar man på Stockholm och dess kranskommuner som Järfälla och Lidingö till exempel, är huspriserna ofta bra mycket högre än i övriga landet för likvärdiga hus. Det negativa är såklart att läget är mycket svårt att påverka.

Vad som finns omkring huset spelar dock roll. Om du till exempel har ett hus i Järfälla nära Barkarby, kanske du kan vänta några år med att sälja, tills den planerade tunnelbanelinjen står klar. Har man tid är det möjligt att göra på det viset, men mycket lång väntan kan ibland krävas på att läget som huset finns i ska bli mer attraktivt.

Badrumsrenovering

Det finns en relativt utbredd uppfattning om att en badrumsrenovering betalar tillbaka sig. Visserligen är det sant att det ofta höjer värdet på huset, men många menar att man inte bör räkna med att få tillbaka pengarna på en badrumsrenovering eftersom det ofta är ganska dyrt. Om man väljer att renovera på ett tidlöst sätt som de flesta uppskattar samt är ekonomisk med materialval och så vidare, finns dock en chans att man får tillbaka pengarna – och till och med mer än så – på en badrumsrenovering. Dock är det kanske inte något man bör räkna med. Ett altanbygge bör vara ett mer säkert sätt att få pengarna tillbaka för det man har lagt ut.

Installera värmepump i Malmö

27 sep 2017

Har du en värmepanna som drivs av el eller olja och letar efter ett billigare och effektivare sätt att värma upp ditt hus? Då kan en värmepump vara något för dig. En värmepump tar upp värme från den solenergi som finns lagrad i marken, luften och vattnet. Den komprimerar sedan värmen och sprider den i ditt hus. I de flesta fall går det att spara upp till 80% på det årliga uppvärmningspriset genom att installera en värmepump. I Malmö och övriga Skåne är förutsättningarna extra gynnsamma för värmepumpar pga det mildare klimatet. Men vilken värmekälla ska man välja? Här gäller det att titta på tomtens förutsättningar och även de lokala geografiska förhållandena för Malmö och övriga Skåne. Låt oss gå igenom de vanligaste typerna av värmekällor och dess för- och nackdelar.

Bergvärme

Bergvärme ger den största energibesparingen av alla värmepumpar. För att utvinna bergvärme borras ett djupt hål ner i marken på din tomt och en så kallad kollektorslinga dras ned. Kollektorslingan är kopplad till värmepumpen i huset och förser den med värme utifrån. Hålets djup beror på hur långt ner berggrunden ligger. Den del av hålet som inte är berg avger ingen värme men måste ändå isoleras, vilket kan innebära stora kostnader om berggrunden ligger för djupt. Det brukar oftast räcka med ett hål för att förse en normalstor svensk villa med värme även på vintern. Borrningen innebär en initial kostnad men sedan är det dock som sagt en stor energibesparing som görs. I Malmö är dock bergvärme inte optimalt, detta på grund av den typ av porös berggrund med sedimentära bergarter som Skåne vilar på.

Sjövärme

Det här ett alternativ som passar bra i Malmö, förutsatt att du bor nära havet eller en sjö vill säga. I stället för att ta upp värme ur ett hål i marken läggs kollektorslingan på sjöbottnen. Skånes milda klimat och högre vattentemperaturer gör sjövärme till det bästa valet för den som har möjlighet. Det kräver dessutom en lägre initial kostnad än bergvärme. Det innebär heller ingen åverkan på tomten.

Luftvärme

En luftvärmepump utvinner värme ur luft, även vid minusgrader. Dock utvinns naturligtvis mer värme under det varma halvåret. En luftvärmepump är ändå ett bra alternativ i Skåne med dess milda klimat. En luftvärmepump är relativt billig, men kan behöva kompletteras med ett annat värmesystem.

Jordvärme

Har du en stor tomt och lång till berg eller sjö kan jordvärme vara ett bra alternativ. Här läggs kollektorslingan i ett mönster över en stor yta av trädgården, ungefär en meter ner. Ingen borrning krävs, men förstås en hel del grävande. Till skillnad från sjö- eller luftvärme ger jordvärme dig en jämn temperatur under hela året.

Många val...

Som du ser är det en hel del att ta ställning till när det gäller val av värmekälla, men en värmepump är alltid en bra investering. Gemensamt för alla olika varianter av värmepumpar är att de är mycket effektiva på att utvinna energi på ett miljö- och kostnadsvänligt sätt. Den initiala kostnaden uppvägs snabbt av den billiga driften. Vänd dig till en återförsäljare här i Malmö för att få ytterligare hjälp med att välja rätt värmepump till ditt hus.

Om du vill läsa mer om värmepumpar kan du läsa här.

Nya byggen kräver en kontrollansvarig

17 sep 2017

Ser man till Stockholm så bygger man där som aldrig förr. Ett byggande som sker både av privatpersoner och av större entreprenörer som genomför byggnationer av både hus och offentliga byggnader i form av skolor, sjukhus och bibliotek. Anledningen till detta är att Stockholm växer befolkningsmässigt och att man därför håller på att växa ur den kostym man har. Det handlar här om att upp till tre stycken fulla bussar med människor dagligen flyttar till staden och att dessa också måste ha någonstans att bo – något som alltså kräver nybyggnationer.

Vi kan redan här säga att Stockholm har problem med detta; man bygger helt enkelt inte tillräckligt fort och detta har skapat den extrema situation gällande bostäder som i dagsläget syns. Hela tiden når man nya rekordpriser och Stockholm har dessutom en extrem marknad dår det kommer till hyreslägenheter där höga hyror och korta kontrakt får anses lite som legio. En utveckling som man nu – genom dessa nybyggnationer – försöker bromsa och stabilisera. Hur ser då detta byggande av bostäder ut och handlar det här inte om att det i och med det krävande tempot handlar om rena fuskbyggen? Nej, det finns nämligen i Sverige ett system som tagit fram för att förhindra att fuskbyggen äger rum och som får anses som säkert.

Vid ett bygge så måste man nämligen anlita en kontrollansvarig som arbetar fram en kontrollplan som byggnadsarbetarna måste förhålla sig till. Vi kan här ge ett litet exempel på hur en kontrollansvarig arbeter och eftersom vi hela tiden fokuserat på Stockholm så fortsätter vi också med just denna stad.

Här handlar det om ett stor entreprenör ska bygga ett lägenhetshus i Årsta utanför Stockholm och hur relationen mellan en byggherre och en kontrollansvarig ser ut. Först och främst kommer dessa att sätta sig ner och genomföra ett teknisk samråd tillsammans med kommunstyrelse och byggnadsnämnden. Därefter kommer mannen som anlitats som kontrollansvarig att arbeta fram denna kontrollplan och efter det kommer bygget att ta vid. Är då detta säkert att denna kontrollplan följs i Stockholm och är detta system något som är vattentätt?

En kontrollansvarig följer upp och besiktigar

Anledningen till att systemet fungerar beror inte på att en kontrollansvarig sätter upp en kontrollplan – det handlar om att han verkligen ser till att denna också följs. Detta sker genom olika oanmälda kontroller, stickprov och dokumenterade besök vid detta bygge i Stockholm. Genom dessa kan han hela tiden informera byggherren om vad som pågår och om något inte följs så kan en kontrollansvarig kontakta Byggnadsnämnden. Det är alltså samarbetet mellan byggherren och en kontrollansvarig som gör att fuskbyggen inte förekommer i Stockholm – inte alls på det sätt som man annars kanske kunnat befara i en stad med en sådan extrem expansion. Tydliga kontrollplaner och regelbunden uppföljning kring hur dessa sköts är det som krävs i det läge som Stockholm för tillfället befinner sig i – en kontrollansvarig har här en klar- och tydlig nyckelroll.

Bättre lyft på lagret

23 aug 2017

Att ha rätt utrustning i en lagerverksamhet är A och O. Är den undermålig eller om den brister i funktion kommer det i längden att gå ut på personalen och deras kroppar. Många som jobbat länge som lageranställda kan vittna om förslitnings- och belastningsskador på olika delar av kroppen. I huvudsak är det rygg, axlar, nacke och knän som påverkas. Att undvika detta är att investera i personalens hälsa och i företaget på lång sikt. Personal som mår bra fysiskt kommer också att kunna arbeta på ett mer effektivt sätt.

Ha rätt pallgafflar och annan utrustning

Att se till att ha högt kvalitativa pallgafflar och annan utrustning som krävs är viktigt. Som nämnt i inledningen kan det i längden leda till skador på truckförarna om mer tid än nödvändigt behöver spenderas i trucken. Att ha rätt pallgafflar är något som inte bör glömmas bort.

Förutom att ha rätt pallgafflar bör man sträva efter att låta truckföraren vara i trucken så lite som möjligt, eller snarare att föraren kan utföra sitt arbete så produktivt oh smärtfritt som möjligt. Just pallgafflar är ingen jättestor investering, men det är bra att även se över status på andra inventarier.

Lift

Att ha en lift är kanske vanligare på byggarbetsplatser än vad det är på lager. Dock finns de av samma skäl – att underlätta för personalen. Skulle byggarbetarna konstant bära tunga grejer upp och nerför trapporna skulle belastningsskadorna visa sig fort. Detsamma kan sägas om lagerpersonal, som kan spara mycket på sina ryggar genom att använda en lift istället för en trappa. En av fördelarna är ju att man kan lägga ifrån sig sakerna man bör en stund.

Om det endast behövs under en kortare tid finns det mängder av företag som hyr ut liftar. Beroende hur man ska använda dem kan vissa storlekar passa bättre än andra. Ett bra tips är dock att inte ta en med mer längd än vad du egentligen behöver – då finns en risk att du sliter på plånboken i onödan.

Handskar

Det som ska lyftas för hand bör lyftas med bra arbetshandskar. Utan dessa kan skavsåren komma som ett brev på posten. Ett par bra arbetshandskar ska skydda mot detta med god effekt. Det här kan finnas tillgängligt på arbetsplatsen, men annars finns arbetshandskar att köpa i många olika mindre butiker och kedjor. Har du bra handskar, pallgafflar och liftar kommer du att spara på kroppen mycket. Därutöver är det också alltid bra att tänka på ryggen och ens arbetspositioner överlag.

Vill du börja jobba som golvläggare?

19 aug 2017

Det finns ett flertal förmågor som är bra att ha och att utveckla. Om man inte har dem, är det något man kan försöka jobba på så gott det går, innan man bestämmer sig för att börja jobba med golvläggning.

I den här texten listar vi förmågor som är bra att ha i allmänhet som golvläggare, men det är bra att känna till att vissa förmågor kan vara mer eller mindre viktiga beroende på jobb. Jobbar man till exempel i Stockholm kanske den sociala delen av jobbet är större, eftersom man ofta jobbar i större team och med fler olika kunder i storstäder.

Sociala förmågor

Som nämnt ovan kanske de sociala förmågorna är viktigare om man ska jobba i en storstad, så som Göteborg eller Stockholm till exempel. I större städer, och då särskilt i Stockholm, tenderar man att jobba i större arbetslag och ha en större kundkontakt i största allmänhet. Det är dock inte bara med kunder och arbetskamrater man nödvändigtvis samtalar med. Till exempel kan det handla om en granne som undrar vad det är som låter, eller en fastighetsägare som undrar samma sak.

Sociala färdigheter är något som vissa har mer av, och andra lite mindre av. Om man vet med sig att man kanske inte är har särskilt goda sociala förmågor, kan det vara bra att träna upp dem. Det här görs kanske enklast genom att samtala så mycket som möjligt, och då gärna med människor man inte känner sedan tidigare.

Händig

Golvläggare är ett hantverkaryrke och något man bör vara händig för att utföra. Det underlättar arbetet mycket och gör sannolikt att resultaten kommer bli bättre. Dessutom kan du utföra arbetet mer effektivt, om det innebär att du inte gör enkla misstag och behöver göra om saker på vägen.

Med det sagt är givetvis alla nybörjare någon gång. Är man precis i början av sin karriär som golvläggare, oavsett om det är i Stockholm eller någon annan stad, kan man alltid arbeta på att träna upp sin händighet, precis som gäller med sociala förmågor.

Noggrannhet

Visst är det viktigt att vara händig – men det gäller också att ha visst sinne för estetik. Att man snabbt ser när golvplatta ligger snett och kan åtgärda det är viktigt för att kunna ha en god karriär inom golvläggning.

Det går även att träna upp noggrannheten till viss del. Är man inte speciellt noggrann av sig i vanliga fall kan man behöva tänka på det lite extra under arbetets gång. Ett tips är att helt enkelt kolla igenom två gånger innan du spikar igen något eller vidtar en åtgärd som gör arbetet svårt att korrigera, om det visar sig att ett misstag skulle ha gjorts.

Undersök priserna för en badrumsrenovering

31 jul 2017

Det finns all anledning att i Stockholm försöka använda sig av konkurrensen som finns inom alla områden i staden. Oavsett om man står inför en större renovering eller om man söker efter en vara eller en speciell produkt så finns det mycket pengar att tjäna på att lägga ner lite tid på att undersöka hur prisbilden inom det specifika området ser ut. Gör man det så kommer man att bli oerhört överraskad över hur mycket pengar det de facto kan komma att skilja mellan två olika företag inom samma bransch eller mellan två stycken likadana produkter.

För att ge ett konkret exempel på ett typiskt sådant scenario så kan vi säga att det handlar om att du just har köpt en ny bostad i Stockholm och att du innan inflyttning vill genomföra en badrumsrenovering. För denna badrumsrenovering så behöver du dels material – kakel, klinkers, nytt badkar, handfat och toalett samt hyllor – och du behöver dels också professionell hjälp för att installera allt detta. Det första du gör här är att undersöka hur priset ser ut bland de olika företag som erbjuder tjänsten om badrumsrenovering samt hur lång tid de behöver för att färdigställa badrummet enligt dina önskemål. Här kommer du att upptäcka att det blir betydligt billigare att kontakta en och samma firma snarare än att låta flera mindre sköta olika moment. Det vill säga – istället för att låta en elektriker, en rörmokare, en plattsättare och en snickare jobba så kontaktar du ett företag som kan ombesörja allting och kan därigenom spara mycket pengar.

Nummer två handlar om att hitta rätt företag inom detta i Stockholm då det inte bara finns ett enda som kan erbjuda totalentreprenad vid din badrumsrenovering. Nej, och det är här den stora prisskillnaden kommer att utkristalliseras för dig och du kommer ganska omgående att märka att det kan skilja ganska stora pengar mellan den billigaste och dyraste. Rådet här: välj bort både dessa. Den dyraste av förklarliga skäl och den billigaste av den anledningen att det kan finnas en anledning till den låga summan.

Kort sagt – du väljer ett företag som ligger någonstans i mitten rent prismässigt för din badrumsrenovering och här kommer priset att vara både rimligt och humant samt billigare än i andra städer. Naturligtvis här så inkluderar du även rot-avdraget i priset och sänker därmed kostnaden ytterligare.

Materialet för badrumsrenovering blir billigare i Stockholm

På samma sätt som du undersökt priserna för företagen som erbjuder sina tjänster så agerar du också vid val av material och priset för dessa. Du besöker dels de stora kedjorna – Bauhaus, Hornbach, Byggmax – och dels också speciella butiker för exempelvis kakel och klinkers i Stockholm.

Kort sagt, du åker runt och jämför priser och kan därigenom komma att spara extremt mycket pengar i slutändan. Viktigt här; underskatta inte kvaliteten på produkter från de större kedjorna, de låga priserna beror inte på att varorna är sämre utan för att det finns större lager.

Däri ligger alltså en förklaring till varför man som privatperson kan komma billigare undan med en badrumsrenovering i Stockholm, genom att jämföra och lägga ner lite extra tid på undersökning så får man också i slutändan ett bättre pris; oavsett om det rör en badrumsrenovering eller att köpa en soffa.

Husägare bör budgetera för en fasadrenovering

21 jul 2017

Oavsett vilken typ av hus man har så är det fasaden som är det yttersta skyddet. Om man bortser från taket och husgrunden så är det fasaden som får ta smällarna Moder natur delar ut: vind, regn sol och snö. Dessutom påverkas fasaden av avgaser.

Man brukar räkna med att en ny fasad av puts har en livslängd på minst trettio år och det är förmodligen denna siffra som gör att många negligerar vikten av en fasadrenovering samt vikten av ett korrekt underhåll.

Kort sagt, en husägare kan – baserat på denna siffra om trettio år – tro att huset är i toppskick och att en fasadrenovering är något som ständigt ligger långt fram i tiden. Sanningen är den att många hus i Sverige skulle må bra av en mindre fasadrenovering och där man exempelvis tvättar, putsar eller knackar bort puts som spruckit och ersätter detta med nytt. På så sätt får man den livslängd vi nämnde – den kommer inte per automatik och den kommer inte av sig självt.

Nej, för en husägare i exempelvis Stockholm så kan det vara av värde att med jämna mellanrum se över sitt hus och vid eventuella sprickor se till att kontakta ett företag för en lite mer noggrann genomgång. Det är något man tjänar på i längden. Många är oroliga över kostnaden för en fasadrenovering och gällande en sådan så är det väldigt svårt att nämna en siffra som på rak arm går att använda som referens.

En fasadrenovering blir billigare i Stockholm

Då det kommer till en fasadrenovering så är nämligen priset för ett sådan väldigt varierande och helt beroende på projektets omfattning, på vilken typ av fasad det handlar om, hur stort huset i fråga är samt vilken firma man anlitar. En väldigt svävande måttstock att använda sig av gällande priset för en fasadrenovering kan hamna någonstans mellan 350-1200 kronor/meter2.

Som sagt; ett mer exakt pris än så är svårt att ge och därför bör man kontakta fler än en firma så det väl är dags; på så sätt får man en lite bredare bild och ett bättre förhandlingsläge. Baserat på det kan vi säga att du har en större chans att få en fasadrenovering i Stockholm utförd till ett bättre pris än vad fallet är i en mindre stad – detta tack vare att det, helt enkelt, finns fler företag som erbjuder tjänsten där.

Tips för en lyckad badrumsrenovering

19 jul 2017

Det finns några rum i en bostad som brukar uppskattas extra mycket och av den enkla anledningen att man spenderar mycket tid i just dessa. Generellt sett så kan man säga att det handlar om tre stycken rum och att de ser ut enligt följande: Badrum, kök och sovrum. Det är också dessa tre rum som man försöker sätta sin egen prägel på då man flyttar till en ny bostad och det är där som först inleder en renovering. Förutsatt att man har råd vill säga. För, åtminstone två av dessa rum – köket och badrummet – för med sig ganska höga kostnader vid en renovering och där måste man således ha en viss buffert att rätta sig efter.

Har man det så finns det all anledning att ge sig in i en exempelvis en omfattande badrumsrenovering och av den anledningen tänkte vi rada upp några tips kring hur man kan få en sådan till ett så bra pris som möjligt – men där kvaliteten inte behöver ställas åt sidan.

Vi kan här säga att din buffert för en badrumsrenovering ligger på 70.000 kronor och att du har din bostad i Stockholm. Vi förutsätter här att du – liksom många andra – saknar den naturliga kunskapen och färdigheten som krävs och att du således måste anlita professionell hjälp vid din badrumsrenovering. Så här tycker vi att du ska agera för att få ut maximalt av denna summa:

  • Kakel och klinkers, wc-stolar, handfat och duschväggar säljs numera även hos större grossister och inte enbart hos speciella butiker. Du kan jämföra priser på exempelvis Bauhaus, K-Rauta, Byggmax och Hornbach och ställa dessa mot varandra. Många tror att köp i dessa butiker innebär ett nedköp gällande kvaliteten men här är det snarare tvärtom. Lösningarna håller en väldigt bra klass och gör din badrumsrenovering betydligt billigare.
  • Företag. Först och främst så ska du se dig omkring efter ett företag som kan sköta om allting vid din badrumsrenovering snarare än att välja flera mindre firmor. Då detta är gjort så ska du för att få till stånd ett bra pris se till att kontakta så många av dessa företag som möjligt och därefter så väljer du den billigaste. Men, som en fotnot här: se till att ringa några referenser också. Det finns många företag i Stockholm som erbjuder en badrumsrenovering utan att riktigt ha kött på benen. Ett samtal till tidigare kunder kan rädda dig från ett fuskjobb.
  • Rot-avdrag. Glöm för allt i världen inte att använda dig av rot-avdraget vid din badrumsrenovering. Det här innebär att du kan anlita ovan nämnda firma och där du efteråt drar av 30% av arbetskostnaden på din deklaration och får summan tillbaka på skatten.

Vanliga fel som görs vid transport

14 jul 2017

När något ska transporteras, särskilt om det är tungt, är det viktigt att det görs rätt. Allra viktigast är kanske att tänka på viktfördelningen och hur lösningarna med av- och pålastningar ska se ut. Vidare bör man se över sina körkortsbehörigheter och vad det är för vikt man egentligen har möjlighet att frakta på lagligt vis (utan att behöva gå till en körskola).

Halvfulla behållare eller IBC tankar

Ska man till exempel frakta vätska i en IBC tank bör man känna till att det kan vara mycket farligt att endast frakta den halvfull. Efter en skarp kurva är det mycket vätska som kan skvalpa runt och därmed göra åkningen instabil. Den kraft som uppstår från vätska bör inte underskattas.

Transporterar du en IBC tank bör den alltså antingen vara helt full – eller helt tom. Ett alternativ är att ta två mindre IBC tankar för att göra åkningen säkrare. Visserligen är det fortfarande en viss tyngd som finns, men du vet åtminstone var du har vikten (om den är ordentligt säkrad). Fraktar du en IBC tank med något torrt eller väldigt trögflytande innehåll bör inte samma risk att destabilisera fordonet under körning finnas.

Man kör för fort

Att köra för fort med släp är inte alltför ovanligt. Ska man frakta något med släpvagn är det viktigt att känna till att det högst är 80 kilometer i timmen man är tillåten, enligt lag, att köra med en bromsad eller obromsad släpvagn. Dock gäller vissa villkor fortfarande, till exempel att totalvikten inte får vara högre än dragbilens halva tjänstevikt.

Man packar fel

När många saker ska transporteras i ett och samma fordon är det av vikt att man packar rätt. Framförallt är det viktigt att tunga föremål placeras i botten och lättare föremål ovanpå dem. Att ha tyngre föremål högre upp gör att packningen, och därmed även fordonet, blir mer instabilt överlag.

Samma saker kan även sägas om det är flera mindre enheter som ska packas. Det är alltid bra att lägga tyngre saker ovanpå för att få en bättre stabilitet.

Vägen planeras inte ordentligt

Kör man ett stort och tungt fordon bör man planera vägen så gott det går. Särskilt eftertänksam bör man vara om man ska köra in i stadskärnor, där vägarna ofta är trängre och där mycket folk rör sig. Ta till exempel Gamla stan i Stockholm som exempel, där många större fordon ofta får parkera en bit utanför de trånga gränderna. Att ta sig fram där är på vissa håll helt enkelt inte görbart.

Man har inte behörighet

Att köra vissa tyngder kräver utökning av ett vanligt b-körkort. Vidare behöver man kontrollera vilken vikt släpet är klassat för om det är det man ska använda för transporten. Ska man till exempel frakta en IBC tank med vatten är vikten lätt att uppskatta på förhand – men ska man flytta kan det bli lite svårare.

Fyra fördelar med att använda väderskydd

7 jul 2017

Väderskydd kan innebära allt från enklare presenningar till stora tälthallar. Oavsett storlek och utformning så har de gemensamma fördelar. De skyddar mot regn och väta för både byggnationen och byggnadsarbetarna.

 

  • Bättre och tryggare arbetsmiljö

 

Med ett väderskydd monterat på arbetsplatsen behöver man aldrig planera arbetet utifrån kommande väderlek. I stort sett alla arbetsinsatser går att genomföra då skyddet håller borta regn, hagel och annan nederbörd. Men även på de varmaste sommardagarna ger väderskyddet skydd genom att ge skugga.

Väderskyddet ger därmed en bättre arbetsmiljö och ett enklare sätt att planera kommande arbete. Tack vare att det inte blir blött på de områden där arbete ska utföras ökar även säkerheten. Detta både genom att risken för halkskador minskar samt att de som arbetar inte behöver arbeta under pågående nederbörd.

 

  • Högre produktivitet

 

Inom byggbranschen är det mycket viktigt att vara tidseffektiv och ha hög produktivitet. Detta självklart utan att tumma på säkerheten. På vissa arbetsplatser är man helt enkelt tvungen att avgöra dagens arbete utifrån väderlek. Det är inte alltid det kan undvikas med ett väderskydd – men ofta kan man flexibiliteten öka.

Det är även vanligt att byggföretag slår upp större väderskydd (likt tält) på byggarbetsplatsen. Här förvaras det material som sedan ska användas på byggnationen. Tack vare detta slipper man åka till leverantören och hämta material dagligen. Även det skapar en smidigare planering och högre produktivitet.

 

  • Undviker fuktskador

 

Under arbetets gång är det viktigt att fukt inte ges möjlighet att tränga in i byggnationen. Det kanske inte märks med en gång med några år senare kan slarv med fuktskyddet visa sig i mögel- eller fuktproblem. I dessa fall kan det uppstå stora kostnader för det byggföretag som varit ansvarig för byggnationen.

Används ett väderskydd under arbetets gång kan man tydligare hålla fukt och regn från de delar av byggnationen som annars lätt kan ta skada. Detta går självklart att skydda med mindre specifika skydd men samtidigt skapar ett större skydd en bredare trygghet.

 

  • Minskar insyn

 

Det sägs att ”tillfället gör tjuven” och det ligger mycket i det. Det finns därmed en fördel att sätta upp väderskydd som kraftigt minskar insynen på arbetsplatsen eller på en specifik byggnad. Det ska inte ses som en säkerhet för att inbrott inte kommer att kunna ske men genom att inte tydligt visa upp byggmaterial m.m. lockas färre till spontana stölder.

Om du är intresserad av att köpa vindskydd så läs mer här.

Kan jag genomföra en badrumsrenovering på egen hand i Göteborg?

29 jun 2017

Att genomföra en badrumsrenovering kan vara ett väldigt trevligt projekt som i slutändan ger hela huset ett helt nytt intryck. Detta naturligtvis om denna badrumsrenovering utförs av någon som klarar av att ro detta projekt i land vill säga – det kan nämligen bli exakt tvärtom också och det är därför man råder personer att fundera både en- och två gånger innan man beslutar sig för att försöka sig på detta på egen hand. Det tar nämligen tid att genomföra en badrumsrenovering – mycket mer än vad man tror – och det kostar även mycket pengar.

En badrumsrenovering är inget enkelt projekt och definitivt inget som någon outbildad person utan förkunskaper bör ge sig på – riskerna att helt misslyckas är nämligen väldigt stora och då står man plötsligt där med ett halvfärdigt badrum som måste göras om helt. Det är här många gör fel och detta är också lätt att förstå – man får ju nämligen genomföra en badrumsrenovering själv och då vill man alltså i första hand spara pengar. Att man får är dock inte synonymt med att man kan och då man ändå måste koppla in någon att dra el- och vatten så är det alltså bäst att överlåta hela arbetet med en badrumsrenovering på en gång.

Det behöver heller inte vara dyrt att välja detta alternativt och speciellt inte om man bor i stor stad som Göteborg eller Stockholm där många företag är verksamma inom just badrumsrenovering. I exempelvis Göteborg kan man då kontakta flera företag ocg begära in offerter som gör att man i slutändan hittar det bästa priset. Detta fungerar alltså i en större stad som Göteborg och är inte lika enklat i en mindre där en badrumsrenovering alltså kan kosta mer pengar på grund av den bristande konkurrensen.

Använd rot-avdraget vid en badrumsrenovering i Göteborg

En person boende i Göteborg har alltså här en liten fördel gentemot en person boende i exempelvis Mora och detta gäller ju inte bara badrumsrenovering utan kan handla om att få sitt hus målat eller att bygga ett uterum – konkurrensen påverkar priset och det kan man ju tycka vad man vill om. En sak – gällande kostnaden för en badrumsrenovering – är dock densamma oavsett om man bor i Mora eller i Göteborg och detta är det faktum att man kan dra av denna på sin deklaration.

Numera får man ju nämligen använda sig av sitt Rot-avdrag och i detta räknas alltså en badrumsrenovering – hör bara med den firma du anlitar så brukar de ordna med detta innan de sätter igång med arbetet i fråga. Lätt, smidigt och framförallt billigt och något som vi verkligen få hoppas får vara kvar i framtiden.

Detta rot-avdrag har nämligen fått många hemmasnickare att lägga hammaren på hyllan och detta ska vi – ärligt talat – vara ganska tacksamma för. Kostnaden för att laga en vattenskada där en privatperson gett sig på en badrumsrenovering kan bli ganska hög och drabba många grannar och därför ska alltså sådant skötas av proffs. Detta oavsett om staden heter Göteborg, Mora eller Stockholm.

Tre saker att ta reda på innan du köper en varmvattenberedare

24 jun 2017

En separat varmvattenberedare är ofta nödvändiga i till exempel fritidshus, där det ofta är direktverkande el som värmer upp huset. Vattnet och luften värms inte upp av samma system helt enkelt. I sådana lägen behöver man en varmvattenberedare om man vill kunna duscha bekvämt och diska på ett effektivt sätt.

Innan man köper en varmvattenberedare finns det en del saker som är bra att känna till och fundera över. Nedan följer ett antal saker som är bra att tänka på innan köp. På så vis säkerställer du att du köper en varmvattenberedare som passar just dig och ditt hus bäst.

Vad passar bäst till ditt befintliga uppvärmningssystem?

Om du ska köpa en varmvattenberedare till ditt fritidshus är det sannolikt att du kan behöva köpa en förrådsberedare. Detta eftersom att de flesta fritidshus idag värms upp genom direktverkande el, och att det inte finns ett existerande värmesystem som beredaren kan kopplas in i. En förrådsberedare lämpar sig även bra om huset värms upp med hjälp av värmepump.

Sedan finns andra typer av varmvattenberedare som kan vara lämpliga om du har andra typer av värmesystem. Det finns en fördel med att köpa in någon av dem, under förutsättning att du inte faktiskt behöver en separat varmvattenberedare. Dessa kallas för ackumulatortank och genomströmningsberedare. Har man direktel kan en ackumulatortank dock vara en flexibel lösning.

Ta reda på hur mycket vatten ni gör av med

Något som är viktigt när man köper en varmvattenberedare är att man ungefär vet hur mycket hushållet gör av med. Det här kan vara lite svårt att veta, och klurigt att ta reda på. Statens Energimyndighet menar dock att en förrådsberedare som rymmer 200 liter är tillräckligt för att förse en familj (med dusch) med varmvatten.

Är man osäker, eller tror att man ligger ungefär på gränsen, är det ofta bättre att det lite större alternativet. Att välja en för liten varmvattenberedare kan vara frustrerande, och dessutom ganska dyrt och tidskrävande att byta ut.

Ta reda på hur ditt vatten är

Det är av vikt att känna till vilken typ av vatten man har innan man köper sin varmvattenberedare. Har du kommunalt vatten kan du få hjälp av Vattenverket i din kommun. Du kan även fråga VVS-montörer i området, som ofta har god kännedom om vattnets typ och kvalitet. Har du en egen brunn kan du behöva ta hjälp av ett analysföretag för att få veta mer om ditt vatten.

Är ditt vatten till exempel surt och kolsyrehaltigt, passar det bra med en rostfri varmvattenberedare. Däremot bör detta undvikas om vattnet har höga halter av salt och/eller kalk. Om ditt vatten är rikt på salt (mer än 100 mg per liter), är en emaljerad behållare det mest lämpliga valet. Ta först reda på hur ditt vatten ser ut lite närmare och köp en varmvattenberedare där efter. När du har tagit detta i åtanke, och det som skrivs längre upp i texten, kommer du sannolikt att kunna hitta den varmvattenberedare som passar bäst för just dig och ditt hus.

Läs mer om varmvattenberedare här!

Att välja takmaterial

13 jun 2017

Ska du renovera hela huset? Eller känner du helt enkelt att taket du har nu börjar se slitet och tråkigt ut? Oavsett varför du vill byta ut ditt tak, är det viktigt att du väljer ett material som passar just dig och dina förutsättningar.

Eftersom det inte går att ge något rakt svar på vilket tak som är bäst, gäller det att känna till de olika materialens egenskaper väl. På så vis kan man avgöra på egen hand om det till exempel är papptak, betongpannor eller plåttak man bör välja.

Papptak

Papptak är särskilt populärt när det kommer till fritidshus och mindre stugor. I större städer (Stockholm och Göteborg till exempel), är det ganska ovanligt att se på bostadshus. I både Stockholm och Göteborg finns däremot kolonilotter som ofta är utrustade med papptak.

Papptak kommer med både för- och nackdelar, precis som alla andra takmaterial. En av de största fördelarna är priset. Papptak är riktigt billigt per kvadratmeter och kräver en förhållandevis liten arbetsinsats för att kunna läggas. Något som kan göra det tungt och svårt att lägga ett tak, är att behöva frakta tyngd upp till taket. Ska man lägga papptak har man inte det problemet.

Sedan finns givetvis också nackdelar med att ha ett papptak. Till exempel har det en kortare livslängd än de flesta andra takmaterial. Därtill är det inte särskilt hållbart för skador och repor.

Plåttak

Plåttak är ett annat material med ekonomiska fördelar. Även om det inte är lika billigt som papptak, är det billigare än till exempel tegel. Plåttak är vanligt att se i nästan alla typer av städer. Särskilt vanligt är det kanske i städer som Stockholm, där lite äldre och större fastigheter ofta är utrustade med den här typen av tak. Förutom Stockholm syns det även i till exempel Göteborg och Malmö i hög grad. Det är kanske främst i de allra minsta orterna som plåttak blir lite mer ovanligt, även om det förekommer i allra högsta grad.

Plåt är ett lätt och tacksamt material och har länge varit ett populärt val när det kommer till byggnader som görs på en mindre budget. Med det sagt är det många som föredrar plåt framför till exempel tegel i många avseenden – inte bara priset.

Tegel

Tegeltak har varit mycket populärt genom historien – och är det än idag. Idag är det dock förhållandevis dyrt initialt, samtidigt som många dock anser att det åldras med stor värdighet. Det här kan jämföras med till exempel papptak, som inte direkt är känt för att bli vackrare med åren. Överlag är dock tegel ett hållbart och vackert material som många köper just för det estetiska värdet.

Erfarenhet och perfektion – ett uppdrag för experten

22 apr 2017

För de som går i renoveringstankar och kommer att behöva måla om interiören, exempelvis skåpluckor, innertak eller dörrkarmar, och vill få det professionellt utfört är det givetvis bäst att hyra in experter på området. Synliga penseldrag eller färg på tapeten är sällan uppskattat och därför finns det målare som utför dessa uppdrag där det krävs finlir och färdighet.

I de större städerna som Stockholm finns det gott om målare som kan utföra denna typ av uppdrag, både med garanti om kundnöjdhet och till en rimlig kostnad. Eftersom att man som privatperson får dra av hälften av arbetskostnaden är det allt fler som väljer att hyra in målare för de uppdrag där det krävs perfektion och erfarenhet.

Expert till rimlig kostnad

Visserligen vill man som beställare få arbetet utfört till perfektion, samtidigt som man vill hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Genom att hyra in en målare från en firma med gott rykte kan man garantera det förstnämnda och genom att använda sig av ROT-avdraget får man ner kostnaden med en tredjedel.

Detta gäller alltså arbetskostnaden, det vill säga det timpris som firman tar för själva arbetet. Som beställare kan man sedan välja om man vill står för materialet själv eller om man önskar att firman köper in färg, penslar och dylikt. Kostnaden för materialet är dock inget som man får dra av enligt ROT. Även då konkurrensen mellan målerifirmorna i Stockholm är tuff ligger priserna för själva utförandet relativt stabilt.

Som beställare kan man förvänta sig en timkostnad på mellan 350 upp till 500 kronor. Arbetets omfattning, vad för typ av arbete det handlar om och målarens specialkunskaper är tre faktorer som kan påverka timkostnaden. För att få det bästa priset är det bra att som beställare se sig runt bland olika firmor och begära offerter från åtminstone en handfull innan man tar ett beslut. Genom att söka på målare i Stockholm på nätet får du som kund snabbt tillgång till sajter där du enkelt kan begära offerter från ett flertal firmor. Se till att kolla upp att det är en seriös firma innan du slår till. Lycka till!

Vad är egentligen en värmepump?

20 feb 2017

Många vet vad en värmepump är pvärmepumpå ett ytligt plan och vad man har den till, det vill säga att generera värme. Bland folk i storstäder så som Stockholm eller Göteborg är förmodligen okunskapen större. Framför allt i Stockholm finns en stor innerstad där de flesta inte förmodligen inte har reflekterat över att skaffa värmepump. Husägare i mer lantliga områden och förorter som Huddinge är nog definitivt mer bekanta med fenomenet - men hur funkar den egentligen? 

Var kommer energin ifrån?

I det syftet som en värmepump vanligtvis används för, att värma upp en lokal eller ett hus när det är kallt ute, tas energin främst från den kalla uteluften. Det här sker genom att en viss mängd uteluft processas, och att energiinnehållet i den ursprungliga uteluften minskas och flyttas någon annanstans (i det här fallet inomhus). Det här kan enkelt beskrivas som att man kramar ur den varma energin ur uteluften, en process som följaktligen gör den kalla uteluften ännu kallare. Skillnaderna i temperatur är marginella och inget man egentligen känner av.

Tekniken och mekaniken

Vanligtvis är den så kallade kompressorprocessen den mekanism som används i värmepumpar. Kompressorprocessen utgörs av 4 primära komponenter, strypanordning, kompressor, kondensor och förångare. En annan ganska vanligt förekommande process är absorptionsprocessen. Den har dock en lägre grad av effektivitet, men med fördelen att den låter mycket mindre. Absorptionsprocessen används numer nästan endast till kylskåp, där en låg ljudnivå prioriteras.

Andra värmekällor

Förutom den förstnämnda energikällan, som är kall uteluft, används också bland annat berggrund och sjövatten för att alstra värmen. Dessa källor är vanligast för mindre pumpar – för de större pumparna kan bland annat kommunalt avloppsvatten och industriell spillvärme användas för ändamålet.

Olika pumpar som använder sig av olika typer av värmekällor delas in i olika kategorier, här är två av de vanligaste:

Bergvärmepump – Den här typen av pump använder det vatten som finns i berggrunden som värmekälla. Det här vattnet är oftast kring 4 grader kallt och kräver att man borrar ett djupt hål i marken för att kunna använda det. Nackdelen med den här pumpen är att den har lite sämre effekt när det är varmt utomhus, men den fungerar med ungefär samma effekt året runt. Hålet man måste borra i marken kräver ett djup på ca 80 – 200 meter, beroende på hur nära berggrunden man är.

Frånluftsvärmepump – Frånluftsvärmepumpen är den vanligaste och även den mest simpla. Processen i den här pumpen går i stora drag ut på att återvinna den värme som kommer ut ur huset via ventilationen. Pumpen återför den här värmen tillbaka in i husets värmesystem.

Tänk på att man behöver tillstånd för att installera en värmepump, och att det kan ta ett tag att få. Till exempel ligger väntetiden i Stockholm på ca 7 veckor. Luftvärmepumpar kräver dock inga tillstånd. I vissa speciella fall kan dock bygglov krävas.

Bor du i Huddinge och funderar på att uppdatera ditt värmesystem. Det finns gott om företag som har specialiserat sig på att installera värmepumpar i Huddinge.

← Äldre inlägg