Bygg Kalmar

Sida 2

Lider vissa byggföretag av oförtjänt dåligt rykte?

13 dec 2017

I takt med den ökade efterfrågan så har också antalet byggföretag i Stockholm kommit att öka ganska markant. Detta leder oss till syftet med vår rubrik. För, det har nämligen visat sig att många av dessa inte klarar av att leverera den kvalitet man som kund har rätt att förvänta sig. Tyvärr så handlar det i många fall om rena fuskjobb och sådana kan bli extremt kostsamma. 

Drömmen om ett nytt badrum kan sluta i en katastrof där vattenskador uppkommer redan efter något år, där familjen tvingas riva ut badrummet och betala för ett nytt. det är inte ovanligt att konflikt mellan kund och byggföretag uppkommer och där företaget i fråga vägrar att ersätta, göra nytt eller erkänna sina misstag. Dit vi vill komma är att varje fuskjobb som uppdagas, varje oseriös byggfirma som arbetar och varje missnöjd kund rinner över på alla andra. 

Snart står byggbranschen i Stockholm med ett så dåligt rykte att folk kommer att dra sig för att anlita företagen verksamma i staden. Här krävs en slags självsanering och det krävs att företagen vågar sätta ned foten och peka ut en byggfirma som man vet är undermålig, som har outbildad personal och som inte har de nödvändiga certifikat som krävs för att jobba i exempelvis badrum eller i andra våtutrymmen.

Du som konsument har också ett ansvar

Som konsument så tar man sådana saker för givna. Anlitar man en byggfirma så litar man på att personalen ska få utföra de saker man behöver hjälp med - man tror inte att de ska ha samma ringa kunskap som man själv har; något som tyvärr inte alls är ovanligt. 

Att byggföretagen redan har agerat genom att exempelvis starta nätverk där speciella kvalitetsmärkningar används - exempelvis på sina hemsidor - är en bra sak. Som kund kan man veta att exempelvis en logga från BraByggare är ett tecken på att den byggfirma man står inför att anlita håller god kvalitet. 

Helt vattentätt är det dock inte. Som kund så bör man även undersöka företaget i fråga lite närmare. Vi har tagit fram en liten mall för hur man kan avgöra huruvida en byggfirma i Stockholm är seriös eller inte. Läs mer här.

Detta kan du göra om du behöver hjälp med en renovering, en tillbyggnad eller något annat typ av snickeri:

 • Referenser: Se till att ringa tidigare kunder.
 • Priset: Du bör aldrig välja en alltför billig byggfirma - och heller inte en som är för dyr. Ta in många offerter och ställ dessa mot varandra.
 • Garanti: Det ska lämnas skriftlig garanti - både på arbetet och på materialet.
 • Betalningen: Du ska alltid betala då arbetet är utfört - aldrig före, eller under detsamma.
 • Besiktning: Vi skulle säga att du tjänar på att anlita en extern besiktningsman då arbetet är avslutat.

Byggbranschen arbetar för bättre säkerhet vid arbete på höga höjder

19 nov 2017

Klätterplattformar, fallskyddsutrustning, taksäkerhet – åtgärderna för att uppnå en högre säkerhet på byggarbetsplatserna är många. Fall ner till lägre nivå är en av de mest vanligt förekommande orsakerna för dödsfall eller allvarliga skador inom bygg och anläggning. Vanligtvis skall kollektiva skydd användas, men personlig fallskyddsutrustning är inte ovanligt – framför allt vid till exempel takarbeten.

Klätterplattformar

I modern tid har klätterplattformar blivit allt vanligare. Det är ett säkert alternativ när det kommer till att arbeta på riktigt höga höjder. Ofta används de på höga skyskrapor och kontorsbyggnader, men det är inte helt ovanligt att de används vid arbeten så ”låga” som tio meter. Från klätterplattformarna kan medarbetarna enkelt, säkert och praktiskt arbeta med att till exempel måla eller renovera en fasad.

Personlig fallskyddsutrustning

Som nämnt i inledningen skall kollektiva skydd användas i första hand. Det är när dessa inte är möjliga att använda, eller om det tar längre tid att upprätta dessa än att utföra arbetet, som personlig fallskyddsutrustning ofta blir aktuellt. Den sammanlagda tiden är inte bara ett visst arbete på till exempel ett tak, utan alla arbeten som skall genomföras där ska också räknas in.

Finns många risker

I de allra flesta fall är arbeten med stora fallrisker olämpliga för personalen att utföra på egen hand. Givetvis finns sådana yrken och anställningar också, men att föredra är om det är fler än en som utför arbetet om det finns betydande fallrisker. Om någon arbetar ensam med personlig fallskyddsutrustning skall det alltid finnas en plan för undsättning om olyckan skulle vara framme.

Dessa typer av arbeten ska alltid riskbedömas. Vidare ska en beskrivning finnas i hur riskerna kan förebyggas i arbetsmiljöplanen. Om det finns risker för fall från över två meters höjd ska det alltid finns just det – en arbetsmiljöplan.

Risk för sanktioner

Om reglerna inte följs vid arbeten på höga höjder finns risk för sanktioner. Det här är ett led i branschens arbete mot säkrare arbetsplatser inom bygg och anläggning. Sanktionerna är ofta ganska hårda och summorna kan bli höga. Dock kan det finnas förmildrande omständigheter. Till exempel kan det var om någon i personalen bryter mot en föreskrift trots tydliga instruktioner från arbetsgivaren. Det går dock aldrig att ålägga en arbetstagare att betala en sanktionsavgift.

Den som anser sig ha en brist i sin verksamhet, som möjligen skulle kunna leda till en sanktionsavgift, kan kontakta Arbetsmiljöverkets svarstjänst med frågeställningar i allmänhet. Det går dock inte att kontakta myndigheten för att göra särskilda besök för att förebygga sanktionsavgifterna. Vill man ha ett dylikt besök behöver man istället anlita särskilda sakkunniga – oavsett om det gäller allmänna frågor, funderingar kring klätterplattformar eller tankar om den personliga fallskyddsutrustningen.

Byggstädning viktigt för en bättre arbetsmiljö i Stockholm

14 nov 2017

Man räknar med att det till Stockholm dagligen flyttar in ungefär tre stycken bussar fulla av människor – ett antal motsvarande ett Skellefteå årligen! – och ser man dessa siffror så förstår man också varför Stockholm räknas som den femte snabbast växande huvudstaden i Europa. En femteplats som redan år 2030 – om inflyttningen fortsätter – kommer att ersättas av en plats överst på pallen och där den nuvarande ettan – London – kommer att passeras.

Varför nämner vi då detta? Jo, som en förklaring till alla projekt man ser ser i dagens Stockholm – byggprojekt som kommer att öka i antal sett över tid och som måste göras just detta med tanke på inflyttningen. Kort sagt – ska Stockholm kunna växa så krävs det krafttag som innebär byggnationer av fler bostäder (primärt) samt bättre infrastruktur, fler sjukhus, fler offentliga lokaler, fler skolor, utökad tunnelbana med mera. I Stockholm ser man redan idag alltså prov på detta – överallt sker större nybyggnationer och det är på en sådan arbetsplats vi ska titta lite närmare på här.

Många tar för givet att en sådan är självgående och att det handlar om att de anställda vid ett sådant större bygge går till jobbet, bygger det som de ska göra och därefter går hem så fort klockan ringer. Riktigt så enkelt är det dock inte och det vi ska titta lite närmare på här är logistiken som krävs på en sådan arbetsplats där framförallt städning är en fråga som negligeras. Det har nämligen visat sig att många av de större entreprenörerna inte tar sin byggstädning på allvar och där de därigenom inte ger sina anställda den arbetsmiljö som de har rätt till.

Byggstädning handlar – kortfattat – om att baracker, kök, omklädningsrum och andra gemensamma utrymmen ska hållas rena och det kan vara lätt att förstå varför frågan hamnar lite i skymundan. Menas med detta: på ett större bygge så kommer smuts, damm, skräp och bråte att vara ett naturligt inslag – men därmed inte sagt att renlighet inte är viktig vid raster och vid exempelvis lunch.

Bättre trivsel genom utökad byggstädning i Stockholm

Byggstädning är något att ta på allvar och går att jämföra  med den städning som sker på exempelvis ett vanligt kontor i Stockholm. På samma sätt som de anställda vid ett sådant arbetar bättre, blir sjuka med mindre frekvens och trivs bättre om det är rent och fräscht så gäller det också de anställda vid ett större byggprojekt.

En entreprenör och en byggherre får – helt enkelt – ett bättre resultat genom att skapa en trivsammare arbetsplats med utökad byggstädning. En fråga värd att ta på allvar med tanke på framtidens alla nybyggnationer i Stockholm – en bättre arbetsmiljö ger alltid mer trivsel och där fyller byggstädning en stor – men ack så bortglömt – funktion.

Att anlita en arkitekt vid husbygge

30 okt 2017

Vad kan man vinna på att anlita en arkitekt vid ett husbygge? För många kanske tanken på att anlita en arkitekt låter onödigt och dyrt, men i det långa loppet behöver det inte alltid bli så kostsamt som man först kan tro. I Stockholm finns ett stort utbud av arkitekter, både nyutexaminerade och världsberömda, och kostnaderna varierar så klart kraftigt.

Katalog

När man bygger ett hus finns det många vägar att gå. Man kan välja att köpa ett färdigritat, så kallat kataloghus från en byggfirma som sedan uppför det med eller utan tillval, ungefär som när man köper en bil och bestämmer vad den ska vara utrustad med. Ett kataloghus kan vara mer eller mindre exklusivt. Alla hus är ju från början framtagna av arkitekter, men vissa byggfirmor satsar på mer exklusiva färdigritade hus av välrenommerade arkitekter.

Dock har alla färdigritade hus det gemensamt att de är ritade för att passa in i företagets produktionslinje, och bitarna till huset byggs i fabrik under skyddande omständigheter. Det har fördelen att merparten av huset byggs i ett kontrollerat klimat och inte utsätts för väder och vind under byggprocessen. Nackdelen är att kataloghus inte kan anpassas efter förhållandena som gäller på tomten.

Personlig prägel

Man kan också välja att anlita en arkitekt för att modifiera ett kataloghus för att bättre passa ens behov och tomtförhållandena. Bygget blir då en hybrid av färdiga moduler och platsbyggt.

Slutligen kan man välja att uppföra ett lösvirkeshus, från grunden ritat av en arkitekt. Detta ger så klart större frihet i utformningen och utgår helt från dig och din familjs önskemål och förhållandena på platsen där huset byggs. Det gör ert nya hus unikt och mer attraktivt vid en eventuell framtida försäljning. Ett par nackdelar är att det kan vara svårt att hålla sig till en i förväg fastställd budget samt att husbygget tar längre tid.

Typ av entreprenad

Man kan välja att anlita en arkitekt för allt från ett par timmars konsultation till en totalentreprenad där arkitekten ritar huset, tar fram bygghandlingar, anlitar byggare och har ansvaret för hela processen fram till att huset är klart.

Ett par timmars konsultation kostar inte mer än ett par tusenlappar och kan vara en bra början till husbygget för den som inte bestämt sig för entreprenadform. En utbildad arkitekt har en djup och bred kunskap att dela med sig av och kan hjälpa till att reda ut frågetecken kring till exempel tomtens förutsättningar och områdets detaljplan. Arkitekten kan även komma med tips på entreprenörer och hantverkare samt hjälpa till att uppskatta kostnaden för projektet.

Man kan även anlita arkitekten för att enbart rita huset och ta fram bygglovshandlingar. Vid en sådan process har det betydelse för hur pass mycket ni som husköpare har funderat innan vad ni önskar er av huset. Arkitekten gör oftast ett förslag, ni träffas och går igenom ändringar som arkitekten sedan utför, ni träffas igen osv. Efter ett par tre möten brukar arkitekten kunna ha tagit fram en skiss, en planritning och en situationsplan som räcker för att söka bygglov.

Skisserna och planritningar måste sedan omvandlas av byggaren eller en konstruktör till bygghandlingar, de detaljerade ritningar som byggarna går efter när de uppför huset.

Väljer man istället totalentreprenad sköter arkitekten allt och det behöver i slutändan inte bli så mycket dyrare. Kostnaden beror naturligtvis på arkitektens erfarenhet och renommé, samt på byggmaterialen och området.

Vårt råd är att kontakta en arkitektfirma för ett par timmars konsultation, se över era möjligheter, få idéer och tips och så småningom komma fram till ett bra beslut med hur ni vill bygga ert hus.

Bygga balkong i en bostadsrätt

21 okt 2017

Att bo i bostadsrätt har många fördelar, en är att du och dina grannar tillsammans rår över och kan påverka er boendemiljö, till exempel planera renoveringar och förbättringar. En sådan förbättring av boendemiljön som många lägenhetsinnehavare drömmer om är en egen balkong. Har man ingen egen gård kan en balkong vara det enda privata utrymme man har utanför hemmets väggar. Många satsar stort på sina balkonger med odlingar, sköna solstolar och matbord för ljumma sommarkvällar. Även vintertid är det skönt att kunna gå ut på sin balkong för en nypa frisk luft.

Från onödig lyx till självklar rättighet

Men många flerfamiljshus är byggda utan balkonger, på den tiden de byggdes ansågs balkonger kanske som en onödig lyx eller passade kanske inte in i stadsbilden enligt arkitekten. Vissa hus från förra sekelskiftet pryddes med balkonger, men ofta bara en eller två till de riktigt fina våningarna högst upp. Balkongerna sågs som en arkitektonisk detalj bland andra och sattes upp där man tyckte det passade. Med funktionalismens intåg blev balkonger vanligare och under resten av århundradet sågs det mer och mer som en självklarhet. Idag ses balkonger som en självklar rättighet och det byggs i princip inga flerfamiljshus utan balkonger.

Bevara karaktären

Bor du i ett hus utan balkong är det därmed antagligen ett ganska gammalt hus med stränga krav och regler gällande renovering och tillbyggnad. Huset står antagligen i ett område med liknande arkitektur och mycket vikt läggs från stadens sida för att behålla gatubilden och stadsmiljön. Därför kan det vara svårt för en bostadsrättsförening att få bygglov för balkonger mot gatan. Staden vill ta hänsyn till arkitektens och stadsplanerarnas ursprungliga visioner och om man inte presenterar en mycket omsorgsfull och varsam tillbyggnadsplan i bygglovsansökan kan man nästan alltid räkna med ett nej. Det är lite lättare att få tillstånd att bygga balkonger mot en innergård. Här stör det inte stadsbilden lika mycket och fasaden har ofta inte en lika demonstrativ karaktär som gatufasaden.

Gör det rätt

Innan ni skickar in en bygglovsansökan är det viktigt att ni ser igenom er kommuns direktiv för bygglov och tillbyggnader ordentligt för att få ett hum om vad kommunen anser vara viktigt. Stockholms kommun har en specifik bilaga, Vägledning balkonger, där allt kring bygglovsförfarandet och utformningen av nya balkonger avhandlas. Se till att er entreprenör lägger vikt vid områdets och husets karaktär, och presenterar lösningar som fungerar ur ett byggnadsvårdsperspektiv.

En bra entreprenör inom balkongbyggande hjälper er med att ta fram förslag på balkongtyper, hjälper er med bygglovsförfarandet och utför arbetet så snabbt och smidigt som det bara är möjligt, utan att ni som boende störs mer än nödvändigt.

Läs mer om om hur du kan få hjälp med att bygga eller renovera om din balkong.

Öka värdet på huset inför försäljning

9 okt 2017

Det finns mycket man göra för att öka priset på sitt hus innan en försäljning. Vissa saker, som en badrumsrenovering till exempel, är lite svårare att få tillbaka pengarna på (även om det är fullt möjligt), medan andra saker nästan garanterat ger huset en värdeökning som överstiger det du lägger ut. Den enskilt största faktorn är dock alltid läget – ett hus i till exempel Järfälla säljer i princip alltid för mer än ett i övrigt likvärdigt hus ute på landsbygden.

Altan

En altan är något som med största säkerhet höjer värdet på ditt hus. Du har även goda möjligheter att få tillbaka pengarna du lagt ut på ett ev. altanbygge. Hur goda möjligheterna är beror främst på utsikten och var altanen är placerad. Är altanen i söderläge med havsutsikt kan du göra en riktigt bra affär – är den i norrläge mot en innergård är chansen mindre att du får tillbaka pengarna. Dock är det även fullt möjligt att göra en bra affär med en altan mot en innergård i norrläge, men pengarna är inte riktigt lika säkra.

Läget

Som nämnt i inledningen är läget den största faktorn. Vi nämnde exemplet att ett hus i Järfälla nästan alltid säljer bättre än ett likvärdigt hus ute på glesbygden. Samtidigt skulle ett hus i centrala Stockholm sannolikt sälja mer än ett likvärdigt hus i Järfälla. Läget är helt enkelt avgörande. Tittar man på Stockholm och dess kranskommuner som Järfälla och Lidingö till exempel, är huspriserna ofta bra mycket högre än i övriga landet för likvärdiga hus. Det negativa är såklart att läget är mycket svårt att påverka.

Vad som finns omkring huset spelar dock roll. Om du till exempel har ett hus i Järfälla nära Barkarby, kanske du kan vänta några år med att sälja, tills den planerade tunnelbanelinjen står klar. Har man tid är det möjligt att göra på det viset, men mycket lång väntan kan ibland krävas på att läget som huset finns i ska bli mer attraktivt.

Badrumsrenovering

Det finns en relativt utbredd uppfattning om att en badrumsrenovering betalar tillbaka sig. Visserligen är det sant att det ofta höjer värdet på huset, men många menar att man inte bör räkna med att få tillbaka pengarna på en badrumsrenovering eftersom det ofta är ganska dyrt. Om man väljer att renovera på ett tidlöst sätt som de flesta uppskattar samt är ekonomisk med materialval och så vidare, finns dock en chans att man får tillbaka pengarna – och till och med mer än så – på en badrumsrenovering. Dock är det kanske inte något man bör räkna med. Ett altanbygge bör vara ett mer säkert sätt att få pengarna tillbaka för det man har lagt ut.

Installera värmepump i Malmö

27 sep 2017

Har du en värmepanna som drivs av el eller olja och letar efter ett billigare och effektivare sätt att värma upp ditt hus? Då kan en värmepump vara något för dig. En värmepump tar upp värme från den solenergi som finns lagrad i marken, luften och vattnet. Den komprimerar sedan värmen och sprider den i ditt hus. I de flesta fall går det att spara upp till 80% på det årliga uppvärmningspriset genom att installera en värmepump. I Malmö och övriga Skåne är förutsättningarna extra gynnsamma för värmepumpar pga det mildare klimatet. Men vilken värmekälla ska man välja? Här gäller det att titta på tomtens förutsättningar och även de lokala geografiska förhållandena för Malmö och övriga Skåne. Låt oss gå igenom de vanligaste typerna av värmekällor och dess för- och nackdelar.

Bergvärme

Bergvärme ger den största energibesparingen av alla värmepumpar. För att utvinna bergvärme borras ett djupt hål ner i marken på din tomt och en så kallad kollektorslinga dras ned. Kollektorslingan är kopplad till värmepumpen i huset och förser den med värme utifrån. Hålets djup beror på hur långt ner berggrunden ligger. Den del av hålet som inte är berg avger ingen värme men måste ändå isoleras, vilket kan innebära stora kostnader om berggrunden ligger för djupt. Det brukar oftast räcka med ett hål för att förse en normalstor svensk villa med värme även på vintern. Borrningen innebär en initial kostnad men sedan är det dock som sagt en stor energibesparing som görs. I Malmö är dock bergvärme inte optimalt, detta på grund av den typ av porös berggrund med sedimentära bergarter som Skåne vilar på.

Sjövärme

Det här ett alternativ som passar bra i Malmö, förutsatt att du bor nära havet eller en sjö vill säga. I stället för att ta upp värme ur ett hål i marken läggs kollektorslingan på sjöbottnen. Skånes milda klimat och högre vattentemperaturer gör sjövärme till det bästa valet för den som har möjlighet. Det kräver dessutom en lägre initial kostnad än bergvärme. Det innebär heller ingen åverkan på tomten.

Luftvärme

En luftvärmepump utvinner värme ur luft, även vid minusgrader. Dock utvinns naturligtvis mer värme under det varma halvåret. En luftvärmepump är ändå ett bra alternativ i Skåne med dess milda klimat. En luftvärmepump är relativt billig, men kan behöva kompletteras med ett annat värmesystem.

Jordvärme

Har du en stor tomt och lång till berg eller sjö kan jordvärme vara ett bra alternativ. Här läggs kollektorslingan i ett mönster över en stor yta av trädgården, ungefär en meter ner. Ingen borrning krävs, men förstås en hel del grävande. Till skillnad från sjö- eller luftvärme ger jordvärme dig en jämn temperatur under hela året.

Många val...

Som du ser är det en hel del att ta ställning till när det gäller val av värmekälla, men en värmepump är alltid en bra investering. Gemensamt för alla olika varianter av värmepumpar är att de är mycket effektiva på att utvinna energi på ett miljö- och kostnadsvänligt sätt. Den initiala kostnaden uppvägs snabbt av den billiga driften. Vänd dig till en återförsäljare här i Malmö för att få ytterligare hjälp med att välja rätt värmepump till ditt hus.

Om du vill läsa mer om värmepumpar kan du läsa här.

Nya byggen kräver en kontrollansvarig

17 sep 2017

Ser man till Stockholm så bygger man där som aldrig förr. Ett byggande som sker både av privatpersoner och av större entreprenörer som genomför byggnationer av både hus och offentliga byggnader i form av skolor, sjukhus och bibliotek. Anledningen till detta är att Stockholm växer befolkningsmässigt och att man därför håller på att växa ur den kostym man har. Det handlar här om att upp till tre stycken fulla bussar med människor dagligen flyttar till staden och att dessa också måste ha någonstans att bo – något som alltså kräver nybyggnationer.

Vi kan redan här säga att Stockholm har problem med detta; man bygger helt enkelt inte tillräckligt fort och detta har skapat den extrema situation gällande bostäder som i dagsläget syns. Hela tiden når man nya rekordpriser och Stockholm har dessutom en extrem marknad dår det kommer till hyreslägenheter där höga hyror och korta kontrakt får anses lite som legio. En utveckling som man nu – genom dessa nybyggnationer – försöker bromsa och stabilisera. Hur ser då detta byggande av bostäder ut och handlar det här inte om att det i och med det krävande tempot handlar om rena fuskbyggen? Nej, det finns nämligen i Sverige ett system som tagit fram för att förhindra att fuskbyggen äger rum och som får anses som säkert.

Vid ett bygge så måste man nämligen anlita en kontrollansvarig som arbetar fram en kontrollplan som byggnadsarbetarna måste förhålla sig till. Vi kan här ge ett litet exempel på hur en kontrollansvarig arbeter och eftersom vi hela tiden fokuserat på Stockholm så fortsätter vi också med just denna stad.

Här handlar det om ett stor entreprenör ska bygga ett lägenhetshus i Årsta utanför Stockholm och hur relationen mellan en byggherre och en kontrollansvarig ser ut. Först och främst kommer dessa att sätta sig ner och genomföra ett teknisk samråd tillsammans med kommunstyrelse och byggnadsnämnden. Därefter kommer mannen som anlitats som kontrollansvarig att arbeta fram denna kontrollplan och efter det kommer bygget att ta vid. Är då detta säkert att denna kontrollplan följs i Stockholm och är detta system något som är vattentätt?

En kontrollansvarig följer upp och besiktigar

Anledningen till att systemet fungerar beror inte på att en kontrollansvarig sätter upp en kontrollplan – det handlar om att han verkligen ser till att denna också följs. Detta sker genom olika oanmälda kontroller, stickprov och dokumenterade besök vid detta bygge i Stockholm. Genom dessa kan han hela tiden informera byggherren om vad som pågår och om något inte följs så kan en kontrollansvarig kontakta Byggnadsnämnden. Det är alltså samarbetet mellan byggherren och en kontrollansvarig som gör att fuskbyggen inte förekommer i Stockholm – inte alls på det sätt som man annars kanske kunnat befara i en stad med en sådan extrem expansion. Tydliga kontrollplaner och regelbunden uppföljning kring hur dessa sköts är det som krävs i det läge som Stockholm för tillfället befinner sig i – en kontrollansvarig har här en klar- och tydlig nyckelroll.

Bättre lyft på lagret

23 aug 2017

Att ha rätt utrustning i en lagerverksamhet är A och O. Är den undermålig eller om den brister i funktion kommer det i längden att gå ut på personalen och deras kroppar. Många som jobbat länge som lageranställda kan vittna om förslitnings- och belastningsskador på olika delar av kroppen. I huvudsak är det rygg, axlar, nacke och knän som påverkas. Att undvika detta är att investera i personalens hälsa och i företaget på lång sikt. Personal som mår bra fysiskt kommer också att kunna arbeta på ett mer effektivt sätt.

Ha rätt pallgafflar och annan utrustning

Att se till att ha högt kvalitativa pallgafflar och annan utrustning som krävs är viktigt. Som nämnt i inledningen kan det i längden leda till skador på truckförarna om mer tid än nödvändigt behöver spenderas i trucken. Att ha rätt pallgafflar är något som inte bör glömmas bort.

Förutom att ha rätt pallgafflar bör man sträva efter att låta truckföraren vara i trucken så lite som möjligt, eller snarare att föraren kan utföra sitt arbete så produktivt oh smärtfritt som möjligt. Just pallgafflar är ingen jättestor investering, men det är bra att även se över status på andra inventarier.

Lift

Att ha en lift är kanske vanligare på byggarbetsplatser än vad det är på lager. Dock finns de av samma skäl – att underlätta för personalen. Skulle byggarbetarna konstant bära tunga grejer upp och nerför trapporna skulle belastningsskadorna visa sig fort. Detsamma kan sägas om lagerpersonal, som kan spara mycket på sina ryggar genom att använda en lift istället för en trappa. En av fördelarna är ju att man kan lägga ifrån sig sakerna man bör en stund.

Om det endast behövs under en kortare tid finns det mängder av företag som hyr ut liftar. Beroende hur man ska använda dem kan vissa storlekar passa bättre än andra. Ett bra tips är dock att inte ta en med mer längd än vad du egentligen behöver – då finns en risk att du sliter på plånboken i onödan.

Handskar

Det som ska lyftas för hand bör lyftas med bra arbetshandskar. Utan dessa kan skavsåren komma som ett brev på posten. Ett par bra arbetshandskar ska skydda mot detta med god effekt. Det här kan finnas tillgängligt på arbetsplatsen, men annars finns arbetshandskar att köpa i många olika mindre butiker och kedjor. Har du bra handskar, pallgafflar och liftar kommer du att spara på kroppen mycket. Därutöver är det också alltid bra att tänka på ryggen och ens arbetspositioner överlag.

Vill du börja jobba som golvläggare?

19 aug 2017

Det finns ett flertal förmågor som är bra att ha och att utveckla. Om man inte har dem, är det något man kan försöka jobba på så gott det går, innan man bestämmer sig för att börja jobba med golvläggning.

I den här texten listar vi förmågor som är bra att ha i allmänhet som golvläggare, men det är bra att känna till att vissa förmågor kan vara mer eller mindre viktiga beroende på jobb. Jobbar man till exempel i Stockholm kanske den sociala delen av jobbet är större, eftersom man ofta jobbar i större team och med fler olika kunder i storstäder.

Sociala förmågor

Som nämnt ovan kanske de sociala förmågorna är viktigare om man ska jobba i en storstad, så som Göteborg eller Stockholm till exempel. I större städer, och då särskilt i Stockholm, tenderar man att jobba i större arbetslag och ha en större kundkontakt i största allmänhet. Det är dock inte bara med kunder och arbetskamrater man nödvändigtvis samtalar med. Till exempel kan det handla om en granne som undrar vad det är som låter, eller en fastighetsägare som undrar samma sak.

Sociala färdigheter är något som vissa har mer av, och andra lite mindre av. Om man vet med sig att man kanske inte är har särskilt goda sociala förmågor, kan det vara bra att träna upp dem. Det här görs kanske enklast genom att samtala så mycket som möjligt, och då gärna med människor man inte känner sedan tidigare.

Händig

Golvläggare är ett hantverkaryrke och något man bör vara händig för att utföra. Det underlättar arbetet mycket och gör sannolikt att resultaten kommer bli bättre. Dessutom kan du utföra arbetet mer effektivt, om det innebär att du inte gör enkla misstag och behöver göra om saker på vägen.

Med det sagt är givetvis alla nybörjare någon gång. Är man precis i början av sin karriär som golvläggare, oavsett om det är i Stockholm eller någon annan stad, kan man alltid arbeta på att träna upp sin händighet, precis som gäller med sociala förmågor.

Noggrannhet

Visst är det viktigt att vara händig – men det gäller också att ha visst sinne för estetik. Att man snabbt ser när golvplatta ligger snett och kan åtgärda det är viktigt för att kunna ha en god karriär inom golvläggning.

Det går även att träna upp noggrannheten till viss del. Är man inte speciellt noggrann av sig i vanliga fall kan man behöva tänka på det lite extra under arbetets gång. Ett tips är att helt enkelt kolla igenom två gånger innan du spikar igen något eller vidtar en åtgärd som gör arbetet svårt att korrigera, om det visar sig att ett misstag skulle ha gjorts.

Undersök priserna för en badrumsrenovering

31 jul 2017

Det finns all anledning att i Stockholm försöka använda sig av konkurrensen som finns inom alla områden i staden. Oavsett om man står inför en större renovering eller om man söker efter en vara eller en speciell produkt så finns det mycket pengar att tjäna på att lägga ner lite tid på att undersöka hur prisbilden inom det specifika området ser ut. Gör man det så kommer man att bli oerhört överraskad över hur mycket pengar det de facto kan komma att skilja mellan två olika företag inom samma bransch eller mellan två stycken likadana produkter.

För att ge ett konkret exempel på ett typiskt sådant scenario så kan vi säga att det handlar om att du just har köpt en ny bostad i Stockholm och att du innan inflyttning vill genomföra en badrumsrenovering. För denna badrumsrenovering så behöver du dels material – kakel, klinkers, nytt badkar, handfat och toalett samt hyllor – och du behöver dels också professionell hjälp för att installera allt detta. Det första du gör här är att undersöka hur priset ser ut bland de olika företag som erbjuder tjänsten om badrumsrenovering samt hur lång tid de behöver för att färdigställa badrummet enligt dina önskemål. Här kommer du att upptäcka att det blir betydligt billigare att kontakta en och samma firma snarare än att låta flera mindre sköta olika moment. Det vill säga – istället för att låta en elektriker, en rörmokare, en plattsättare och en snickare jobba så kontaktar du ett företag som kan ombesörja allting och kan därigenom spara mycket pengar.

Nummer två handlar om att hitta rätt företag inom detta i Stockholm då det inte bara finns ett enda som kan erbjuda totalentreprenad vid din badrumsrenovering. Nej, och det är här den stora prisskillnaden kommer att utkristalliseras för dig och du kommer ganska omgående att märka att det kan skilja ganska stora pengar mellan den billigaste och dyraste. Rådet här: välj bort både dessa. Den dyraste av förklarliga skäl och den billigaste av den anledningen att det kan finnas en anledning till den låga summan.

Kort sagt – du väljer ett företag som ligger någonstans i mitten rent prismässigt för din badrumsrenovering och här kommer priset att vara både rimligt och humant samt billigare än i andra städer. Naturligtvis här så inkluderar du även rot-avdraget i priset och sänker därmed kostnaden ytterligare.

Materialet för badrumsrenovering blir billigare i Stockholm

På samma sätt som du undersökt priserna för företagen som erbjuder sina tjänster så agerar du också vid val av material och priset för dessa. Du besöker dels de stora kedjorna – Bauhaus, Hornbach, Byggmax – och dels också speciella butiker för exempelvis kakel och klinkers i Stockholm.

Kort sagt, du åker runt och jämför priser och kan därigenom komma att spara extremt mycket pengar i slutändan. Viktigt här; underskatta inte kvaliteten på produkter från de större kedjorna, de låga priserna beror inte på att varorna är sämre utan för att det finns större lager.

Däri ligger alltså en förklaring till varför man som privatperson kan komma billigare undan med en badrumsrenovering i Stockholm, genom att jämföra och lägga ner lite extra tid på undersökning så får man också i slutändan ett bättre pris; oavsett om det rör en badrumsrenovering eller att köpa en soffa.

Husägare bör budgetera för en fasadrenovering

21 jul 2017

Oavsett vilken typ av hus man har så är det fasaden som är det yttersta skyddet. Om man bortser från taket och husgrunden så är det fasaden som får ta smällarna Moder natur delar ut: vind, regn sol och snö. Dessutom påverkas fasaden av avgaser.

Man brukar räkna med att en ny fasad av puts har en livslängd på minst trettio år och det är förmodligen denna siffra som gör att många negligerar vikten av en fasadrenovering samt vikten av ett korrekt underhåll.

Kort sagt, en husägare kan – baserat på denna siffra om trettio år – tro att huset är i toppskick och att en fasadrenovering är något som ständigt ligger långt fram i tiden. Sanningen är den att många hus i Sverige skulle må bra av en mindre fasadrenovering och där man exempelvis tvättar, putsar eller knackar bort puts som spruckit och ersätter detta med nytt. På så sätt får man den livslängd vi nämnde – den kommer inte per automatik och den kommer inte av sig självt.

Nej, för en husägare i exempelvis Stockholm så kan det vara av värde att med jämna mellanrum se över sitt hus och vid eventuella sprickor se till att kontakta ett företag för en lite mer noggrann genomgång. Det är något man tjänar på i längden. Många är oroliga över kostnaden för en fasadrenovering och gällande en sådan så är det väldigt svårt att nämna en siffra som på rak arm går att använda som referens.

En fasadrenovering blir billigare i Stockholm

Då det kommer till en fasadrenovering så är nämligen priset för ett sådan väldigt varierande och helt beroende på projektets omfattning, på vilken typ av fasad det handlar om, hur stort huset i fråga är samt vilken firma man anlitar. En väldigt svävande måttstock att använda sig av gällande priset för en fasadrenovering kan hamna någonstans mellan 350-1200 kronor/meter2.

Som sagt; ett mer exakt pris än så är svårt att ge och därför bör man kontakta fler än en firma så det väl är dags; på så sätt får man en lite bredare bild och ett bättre förhandlingsläge. Baserat på det kan vi säga att du har en större chans att få en fasadrenovering i Stockholm utförd till ett bättre pris än vad fallet är i en mindre stad – detta tack vare att det, helt enkelt, finns fler företag som erbjuder tjänsten där.

Tips för en lyckad badrumsrenovering

19 jul 2017

Det finns några rum i en bostad som brukar uppskattas extra mycket och av den enkla anledningen att man spenderar mycket tid i just dessa. Generellt sett så kan man säga att det handlar om tre stycken rum och att de ser ut enligt följande: Badrum, kök och sovrum. Det är också dessa tre rum som man försöker sätta sin egen prägel på då man flyttar till en ny bostad och det är där som först inleder en renovering. Förutsatt att man har råd vill säga. För, åtminstone två av dessa rum – köket och badrummet – för med sig ganska höga kostnader vid en renovering och där måste man således ha en viss buffert att rätta sig efter.

Har man det så finns det all anledning att ge sig in i en exempelvis en omfattande badrumsrenovering och av den anledningen tänkte vi rada upp några tips kring hur man kan få en sådan till ett så bra pris som möjligt – men där kvaliteten inte behöver ställas åt sidan.

Vi kan här säga att din buffert för en badrumsrenovering ligger på 70.000 kronor och att du har din bostad i Stockholm. Vi förutsätter här att du – liksom många andra – saknar den naturliga kunskapen och färdigheten som krävs och att du således måste anlita professionell hjälp vid din badrumsrenovering. Så här tycker vi att du ska agera för att få ut maximalt av denna summa:

 • Kakel och klinkers, wc-stolar, handfat och duschväggar säljs numera även hos större grossister och inte enbart hos speciella butiker. Du kan jämföra priser på exempelvis Bauhaus, K-Rauta, Byggmax och Hornbach och ställa dessa mot varandra. Många tror att köp i dessa butiker innebär ett nedköp gällande kvaliteten men här är det snarare tvärtom. Lösningarna håller en väldigt bra klass och gör din badrumsrenovering betydligt billigare.
 • Företag. Först och främst så ska du se dig omkring efter ett företag som kan sköta om allting vid din badrumsrenovering snarare än att välja flera mindre firmor. Då detta är gjort så ska du för att få till stånd ett bra pris se till att kontakta så många av dessa företag som möjligt och därefter så väljer du den billigaste. Men, som en fotnot här: se till att ringa några referenser också. Det finns många företag i Stockholm som erbjuder en badrumsrenovering utan att riktigt ha kött på benen. Ett samtal till tidigare kunder kan rädda dig från ett fuskjobb.
 • Rot-avdrag. Glöm för allt i världen inte att använda dig av rot-avdraget vid din badrumsrenovering. Det här innebär att du kan anlita ovan nämnda firma och där du efteråt drar av 30% av arbetskostnaden på din deklaration och får summan tillbaka på skatten.

Vanliga fel som görs vid transport

14 jul 2017

När något ska transporteras, särskilt om det är tungt, är det viktigt att det görs rätt. Allra viktigast är kanske att tänka på viktfördelningen och hur lösningarna med av- och pålastningar ska se ut. Vidare bör man se över sina körkortsbehörigheter och vad det är för vikt man egentligen har möjlighet att frakta på lagligt vis (utan att behöva gå till en körskola).

Halvfulla behållare eller IBC tankar

Ska man till exempel frakta vätska i en IBC tank bör man känna till att det kan vara mycket farligt att endast frakta den halvfull. Efter en skarp kurva är det mycket vätska som kan skvalpa runt och därmed göra åkningen instabil. Den kraft som uppstår från vätska bör inte underskattas.

Transporterar du en IBC tank bör den alltså antingen vara helt full – eller helt tom. Ett alternativ är att ta två mindre IBC tankar för att göra åkningen säkrare. Visserligen är det fortfarande en viss tyngd som finns, men du vet åtminstone var du har vikten (om den är ordentligt säkrad). Fraktar du en IBC tank med något torrt eller väldigt trögflytande innehåll bör inte samma risk att destabilisera fordonet under körning finnas.

Man kör för fort

Att köra för fort med släp är inte alltför ovanligt. Ska man frakta något med släpvagn är det viktigt att känna till att det högst är 80 kilometer i timmen man är tillåten, enligt lag, att köra med en bromsad eller obromsad släpvagn. Dock gäller vissa villkor fortfarande, till exempel att totalvikten inte får vara högre än dragbilens halva tjänstevikt.

Man packar fel

När många saker ska transporteras i ett och samma fordon är det av vikt att man packar rätt. Framförallt är det viktigt att tunga föremål placeras i botten och lättare föremål ovanpå dem. Att ha tyngre föremål högre upp gör att packningen, och därmed även fordonet, blir mer instabilt överlag.

Samma saker kan även sägas om det är flera mindre enheter som ska packas. Det är alltid bra att lägga tyngre saker ovanpå för att få en bättre stabilitet.

Vägen planeras inte ordentligt

Kör man ett stort och tungt fordon bör man planera vägen så gott det går. Särskilt eftertänksam bör man vara om man ska köra in i stadskärnor, där vägarna ofta är trängre och där mycket folk rör sig. Ta till exempel Gamla stan i Stockholm som exempel, där många större fordon ofta får parkera en bit utanför de trånga gränderna. Att ta sig fram där är på vissa håll helt enkelt inte görbart.

Man har inte behörighet

Att köra vissa tyngder kräver utökning av ett vanligt b-körkort. Vidare behöver man kontrollera vilken vikt släpet är klassat för om det är det man ska använda för transporten. Ska man till exempel frakta en IBC tank med vatten är vikten lätt att uppskatta på förhand – men ska man flytta kan det bli lite svårare.

Fyra fördelar med att använda väderskydd

7 jul 2017

Väderskydd kan innebära allt från enklare presenningar till stora tälthallar. Oavsett storlek och utformning så har de gemensamma fördelar. De skyddar mot regn och väta för både byggnationen och byggnadsarbetarna.

 

 • Bättre och tryggare arbetsmiljö

 

Med ett väderskydd monterat på arbetsplatsen behöver man aldrig planera arbetet utifrån kommande väderlek. I stort sett alla arbetsinsatser går att genomföra då skyddet håller borta regn, hagel och annan nederbörd. Men även på de varmaste sommardagarna ger väderskyddet skydd genom att ge skugga.

Väderskyddet ger därmed en bättre arbetsmiljö och ett enklare sätt att planera kommande arbete. Tack vare att det inte blir blött på de områden där arbete ska utföras ökar även säkerheten. Detta både genom att risken för halkskador minskar samt att de som arbetar inte behöver arbeta under pågående nederbörd.

 

 • Högre produktivitet

 

Inom byggbranschen är det mycket viktigt att vara tidseffektiv och ha hög produktivitet. Detta självklart utan att tumma på säkerheten. På vissa arbetsplatser är man helt enkelt tvungen att avgöra dagens arbete utifrån väderlek. Det är inte alltid det kan undvikas med ett väderskydd – men ofta kan man flexibiliteten öka.

Det är även vanligt att byggföretag slår upp större väderskydd (likt tält) på byggarbetsplatsen. Här förvaras det material som sedan ska användas på byggnationen. Tack vare detta slipper man åka till leverantören och hämta material dagligen. Även det skapar en smidigare planering och högre produktivitet.

 

 • Undviker fuktskador

 

Under arbetets gång är det viktigt att fukt inte ges möjlighet att tränga in i byggnationen. Det kanske inte märks med en gång med några år senare kan slarv med fuktskyddet visa sig i mögel- eller fuktproblem. I dessa fall kan det uppstå stora kostnader för det byggföretag som varit ansvarig för byggnationen.

Används ett väderskydd under arbetets gång kan man tydligare hålla fukt och regn från de delar av byggnationen som annars lätt kan ta skada. Detta går självklart att skydda med mindre specifika skydd men samtidigt skapar ett större skydd en bredare trygghet.

 

 • Minskar insyn

 

Det sägs att ”tillfället gör tjuven” och det ligger mycket i det. Det finns därmed en fördel att sätta upp väderskydd som kraftigt minskar insynen på arbetsplatsen eller på en specifik byggnad. Det ska inte ses som en säkerhet för att inbrott inte kommer att kunna ske men genom att inte tydligt visa upp byggmaterial m.m. lockas färre till spontana stölder.

Om du är intresserad av att köpa vindskydd så läs mer här.

← Äldre inlägg