Bygg Kalmar

Sida 2

Ett företag att anlita vid misstänkta gifter i marken

20 jun 2018

Är det så att du misstänker att marken som du bor på inte är särskilt hälsosam? Det kan finnas gifter kvar i marken ifall man tidigare har odlat på tomten där du ska ha ditt hus. Det kan låta som en märklig sak att marken inte skulle vara bra efter att man har odlat på den, men sanningen är den att har man ägnat sig åt odling på marken, och då använt bekämpningsmedel, är risken stor att det finns en hel del bekämpningsmedel kvar i marken och bekämpningsmedel i koncentrerad form är inte särskilt hälsosamt.

Är du osäker på saken kan du alltid gå till stadsarkivet och leta upp din tomt där. Då kan du i gamla lagfarter se vad din tomt användes till. Fanns det någon industri nära din tomt? Vad gjorde man med marken tidigare? Om dina misstankar har stärkts ka ndu sedan ta kontakt med en marksanerare som kommer och tar prover och på ett brett sätt.

Så hittar du ett företag som gör marksaneringar

Googla först marksanering plus orten där du bor. Då borde du få tag i duktiga marksanerare nära din bostad, eller där du har tänkt dig bo. Ta sedan kontakt och be att de kommer och tar prover. De gifter som är särskilt giftiga är, som nämnts ovan; bekämpningsmedel, cyanider, cyanväte, dioxiner, fenoler, metaller, PCB, klorerade lösningsmedel svavel och svavelväte eller radon. Allt sådant är gifter som man absolut vill få bort från marken och som människor och djur inte ska komma i kontakt med.

Så går en sanering till

Det krävs att man vet vad man gör när man sanerar. Det gäller att man vet hur stor omfattningen är, hur man får bort det utan att giftet sprids. Sedan när man vet det, gräver man på ett särskilt sätt. Det är inte alltid så att marken helt saknar byggnader, det är inte alltid man råkar ha en tom tomt, då gäller det att man vet hur man ska gräva utan att byggnader tar skada. 

1. Provtagning

Det första man måste göra är att man försäkrar sig om vilka sorts gifter det finns i marken och om det finns det över huvudtaget. Olika gifter krväer olika sanering. Här gäller att man väljer en sanerare med rätta kompetenser.

2. Grävning på rätt sätt

När man sedan gräver gäller det att veta hur man gräver. Det handlar inte om vanlig grävning som vem som helst kan utföra. Här gäller det att ha rätt kompetens på området.

3. Deponering av den giftiga marken

När man väl har en massa jord med gifter, kan man ju inte bara "slänga" det hur som helst. Man måste deponera det på ett säkert sätt och åtgärda den kontaminerade jorden på rätt sätt.

4. Återfyllnad

När väl marken är utgrävd måste man fylla den med nytt material. Det går inte att lämna marken som den är när man väl har grävt.

5. Efterkontroller

När man väl har sanerat gäller det att göra noggranna efterkontroller så att man vet att arbetet har uppfyllt sitt syfte.

Lästips: vill du veta mer om marksanering? Läs då: https://www.marksanering.nu.

Att göra budgetarbete för en nybyggnation

31 maj 2018

Ska du bygga hus? Att från grunden hitta en tomt och föra upp ett hus anpassat efter ens behov är en dröm för många. Man har då goda möjligheter att införa attiraljer, rum och annat som man önskar sig i en bostad. Det kan till exempel handla om en bastu, särskilda golv, särskilda rum eller särskilda material på andra platser. Givetvis går mycket av det här att lösa med en renovering också, men det blir inte riktigt samma sak. Framförallt är det svårare att påverka planlösningen. 

Var beredd på oväntade utgifter

En viktig del i en nybyggnation är budgeten. Att kunna planera sina utgifter i förhållande till ens resurser är A och O för att projektet ska lyckas. Vidare gäller det att vara beredd på oförutsedda utgifter. Kanske har ni gjort en inmätning, men är tvungen att kalla in hjälp för att göra ännu en? En extra inmätning är bara ett exempel på en oväntad utgift som adderar till slutkostnaden. 

Sätt ett tak

Som alltid med en budget bör man sätta ett tak att planera efter. Det är bara på så vis som ni kan förhålla er till vad ni bör unna er, och vad ni kanske bör hoppa över. Ett tak på budgeten gör det helt enkelt lättare att prioritera. Samtidigt bör inte taket sättas så högt att det närmar sig gränsen för vad ens resurser kan tillhandahålla. Taket bör kunna stretchas en del, utan att det tar någon skada på privatekonomin. 

Bör göras tidigt

Redan vid tomtvalet är en budget nästan ett måste att ha. Med en budget blir det lätt att se ifall ni kan köpa en relativt central tomt som ni gärna vill ha, eller om ni får nöja er med en tomt som kanske inte är förstahandsvalet. Förvisso skulle de flesta rekommendera att man väntar tills drömtomten dyker upp på marknaden till ett rimligt pris. Gör man det får man vara beredd på att det kan ta ett tag. 

Billigt kan bli dyrt

Just vad gäller tomt är det inte säkert att den är billig, bara för att inköpspriset är lågt. Kanske kommer en inmätning eller flera att krävas (en inmätning är förvisso en ganska liten utgift i sammanhanget), schaktning, sprängning och andra markarbeten. Det här kan bli väldigt dyrt i slutändan. Vidare behöver man kontrollera huruvida tomten är ansluten till kommunens avlopp och vatten. Om inte, kommer relativt stora kostnader att tillkomma. 

Nödvändig kunskap om gamla hus

18 maj 2018

Har man ett hus som är byggt före 1982 bör man kontrollera så att man inte råkar ha asbest i något material som huset är byggt av. Även om asbest i byggmaterial är som farligast när det rivs och frigörs ur väggar och golv, bör man inte utsättas för det farliga materialet under någon längre tid. Asbest hittar man i nästan vilket byggmaterial som helst.

Innan man förstod hur farligt asbesten faktiskt är, använde man asbest till nästan all slags byggmaterial. Asbest är ett material som består av kristalliserade silikater, och har egenskaper som innan man visste om faran med det, som lämpade sig väl som isoleringsmaterial på grund av de egenskaper som asbesten har att lägga sig som fibrer i olika byggmaterial. Därför kan man hitta asbest under plastmattor, i ventiler, i rör och värmepannor, i soprum ( det användes som tätningsmedel för att stoppa odör), man använde till och med asbest i fogningsmassa i fordon.

Alla som arbetar med rivning av gamla hus måste utbildas

Arbetar man med att till exempel riva gamla hus, bör man gå en särskild asbestutbildning som ger kunskaper om hur man hanterar asbest, vilken skyddsutrustning som man ska använda sig av. Hur man bygger luftslussar för att skydda omgivningen och hur asbesten uppträder när man river i det.

En utbildning i asbesthantering handlar om asbesten som material och egenskaper, varför det är så farligt och hur man hanterar det. Innan man börjar arbeta med asbestsaneringar måste man genomgå en hälsokontroll, som gör av läkare. Man gör bland annat en spirometri men även lungröntgen som utesluter att du inte lider av försämrad lungfunktion.

Utbildning om radon behövs vid sidan om asbest

Arbetar man med rivningar bör man även få en utbildning i radonhantering. Radon, liksom asbest, kan finnas som komponent i olika byggmaterial som när man upptäckte dess farliga egenskaper, använde som tätning, isolering och i diverse byggmaterial innan det förbjöds under slutet av 1970-talet. Därför om man river i gamla hus kan man som rikare utsättas både för asbest och radon. I värsta fall råkar man ut för både och om man river i riktigt gamla hus.

Därför är det bäst att gå de olika utbildningar som krävs både för att ta hand om både radon, asbest och varför inte sanering av skadedjur? Kunskap har hittills inte skadat, ju mer man vet desto säkrare är man som byggarbetare. Även om utbildningar om de olika skadliga materialen är olika, bör man i båda fallen veta hur man skyddar sig. Att ha en hög säkerhetsmedvetenhet är viktigt.

Vilket material ska man välja till huset?

16 apr 2018

Vilket material ska man bygga sitt hus i? Det är ju väldigt mycket upp till var och en i vilket material man vill bygga huset i. Allt det har ju att göra med ville nuppfattnign man själv har om hållbarhet, säkerhet och vad som gör en byggnad till ett riktigt hus. De flesta vill ju att konstruktionen och fasaden ska hålla så länge som möjligt. Alla material har sina för- och nackdelar. Här tar vi upp några av dem och väger för- och nackdelar.

Stenhus

Vi ser inte många hus som byggs i sten i Norden, det är snarare ett vanligare material i södra Europa, där man har längre säsonger av varmare klimat än vad vi har här uppe i Norden. Ett stenhus har cirka 18.000 kronor per kvadratmeter i kostnader.

Fördelar

Ett stenhus är något som knappast går att rubbas. De sitter där det sitter, som berget. Stenhus är hus som finns kvar i tusentals år. Det är de vi ser som lämningar, och som kan vittna om den tid då till exempel vikingarna levde och verkade. Du har ett stenhus för alltid om du väljer det materialet, helt enkelt. Ett mer hållbart hus, hittar du knappt. Det kräver heller ingen riktigt underhåll med ett stenhus. Det består helt enkelt.

Nackdelar

Ett stenhus är väldigt svårt att värma upp. Det krävs ordentliga uppvärmningsanordningar och -system för att få ett stenhus att blir riktigt varmt. Däremot är ett stenhus svalt på sommaren och ger en skön inomhusluft.

Trähus

Detta är det vanligaste material som vi ser här upp i Norden. Vi har alltid byggt hus i trä, sedan flera hundra år tillbaka. Detta är själva sinnebilden av hus hos oss som bor på dessa nordliga breddgrader; faluröda hus med vita knutar. Vill du bygga ett traditionellt hus, är det trähus, antingen av stock, eller i träpaneler som du bör bygga i. Ett trähus är bland det billigaste alternativet att bygga och kostar endast kring 16.000 kronor per kvadratmeter.

Fördelar

Ett trähus ger en bra inomhusluft förutsatt att du bygger bra ventiler. Du får ett levande hus med träet. Det är flexibelt och är det bland det billigaste alternativet, samtidigt som du får ett traditionellt boende. Detta är bland det mest populära husen och materialvalet hos oss.

Nackdelar

Ett trähus bör du med jämna mellanrum underhålla. Träet på fasaden måste målas om minst vart femte år för att behålla din beständighet, samt att du bör förnya träet vart tjugonde år. Det är samma sak med fönster som är tillverkade i trä. De bör både målas om vart femte år och ersättas med nytt trämaterial vart tjugonde år.

Betonghus med putsad fasad

Ett hus som är konstruerat i betong är både billigt och hållbart. De kan formgjutas på plats, och får just den form som du önskar. Man kan även bygga av prefabricerade väggar som endast monteras på plats (moduler). De kan kosta kring 20.000 kronor per kvadratmeter. 

Fördelar

Det finns många fördelar med betonghus. Dels är det hållbarheten. Givet att huset inte utsätts för någon yttre påverkan som – jordbävningar, yttre förstörelse som river ner huset, så håller ett betonghus i flera hundra år. Redan på romartiden använde man sig av betong som byggmaterial. Då använde man vulkanaska i stället för cement. De byggnaderna ser vi rester av fortfarande idag. Betongen förstörs inte av tidens tand, helt enkelt.

Nackdelar

Ett hus i betong kan upplevas som väldigt opersonligt. Materialet är inte alltid så attraktivt. Betong kan uppfattas som ett fult material. Det ger också ett hus som uppfattas som ett kyligt hus.

Som blivande husägare har du här flera olika alternativ att ta ställning till. Allt beror på kostnad, tycke och smak. Det viktigaste är bland annat att välja byggföretag som du antingen låter bygga hela huset åt dig, eller som du jobbar med som en partner och som kan komma med bra råd och tips, och som har erfarenheten av ett bygge av huset, och allt som det innebär.

Välj byggföretag noga

7 apr 2018

Funderar du på att bygga ut ditt hus? Det kan tänkas att man behöver en större bostad, om man får behov av ett gästrum, ett extra arbetsrum, eller om man känner att barnen behöver få större ytor att leka på. Ibland kan familjen bli större och man behöver fler rum där barnen kan bo. Framför allt om barnen går i skola, behöver de egna rum där de kan göra sina läxor och läsa i sina böcker. Ibland kan man ha en vind, som ingen använder, men som behöver isoleras, man behöver dra el dit och värma upp för att det ska bli en bra tillbyggnad på vinden. Finns det inga fönster, kan man behöva öppna för ett eller flera fönster. Anser man att taket är för snett kan man behöva öppna för en vindskupa, som gör taket större inomhus. För det behöver man bygglov. Allt som har med förändringar av fasad och tak, kräver bygglov. Det är bra att minnas ifall man blir osäker om när det krävs bygglov och inte.

Eller så kanske du vill ha ett fristående hus. Då kan man bygga ett Attefallshus. Till det krävs inget bygglov och det är på samma sätt som med Friggebodar, att så länge du följer måtten för Attefallshusen, krävs inget bygglov. Skillnaden mellan Friggebodar och Attefallshus är att de senare är större. En Friggebod ger endast tillåtelse att bygga 15 kvadratmeter, medan ett Attefallshus får bli hela 20 kvadratmeter stort, samt ha både kök och badrum om man så skulle önska. Ett Attefallshus kan alltså bli ett eget bostadshus, vilket är ypperligt om man önskar sig ett kontor nära hemmet och om man arbetar på distans från kontoret. Många författare som sitter hemma och skriver kan behöva ett arbetsrum där de kan skriva i fred.

Googla efter en byggfirma

För att hitta en byggfirma som kan ta på sig jobbet att uppföra Attefallshuset kan du googla tillbyggnad Stockholm (om du bor i Stockholm). Bor du någon annanstans skriver du din ort i sökfältet när du googlar. Google presenterar då olika byggfirmor för dig. Då kan du själv ta kontakt med de olika föreslagna företagen och fråga om offert. De kan kanske föreslå antingen totalentreprenad eller delad entreprenad.

Föreslår de totalentreprenad innebär det att de tar hand om precis allt och du slipper oroa dig över att rätta hantverkare kommer vid de olika tiderna när deras tjänster behövs. Föreslår de delad entreprenad innebär det att du själv ska anlita olika hantverkare för de olika tjänsterna. Då är det du som samordnar de olika hantverkarna. Det är du som fortsätter ansvara för att bygget går framåt.

Be om offert och referenser

Be olika byggfirmor om offert och referenser. Det är viktigt att du väljer en byggfirman som håller vad de lovar. Det kan de göra genom att ge garantier på sina byggen. De visar att de är en ansvarsfull firma om de använder sig av egna ansvarsförsäkringar. De bör vara lätta att få tag i. Även om de är upptagna just när du råkar ringa dem, måste de kunna ringa upp dig när de själva kan prata.

Varför inte bygga en pool?

30 mar 2018

Funderar du på att bygga en egen pool? Vet du hur du ska gå till väga? Ända sedan det blev populärt bland medelklassen att ha en egen pool under mitten av 1900-talet har egen pool varit tecken på lyx och flärd. Särskilt i USA, spred sig poolbygget sedan populratieten att ha en egen pool att simma i spreds i västra USA. En av dem som spred trenden med att anläggga en egen pool var tidningskungen Rupert Hearst som byggde flera pooler invid sina hus. I Sverige var det Torsten Kreuger som tog poolbygget till Sverige, då han byggde en vid sin dåvarande bostad i Häringe slott i Haninge, söder om Stockholm. Man kan säga att pooler som markör för rikedom och lyx, såg sin peak under 1980-talet, för att sedan kokurreras ut av jaccuzi-bad och badtunna. Nu ser vi en ny trend att anlägga pool, med bättre reningssystem och pooltak.

Så bygger du din egna pool

Du bör göra en geoteknisk undersökning av din tomt och platsen där du önskar ha poolen byggd. Det är viktigt att platsen inte sätter sig. Antingen anlitar du ett poolföretag som bygger den åt dig, eller så bygger du själv. Bygger du själv bör du kunna gräva själv och vet hur man gjuter betong. Om inte bör du anlita en firma som kan hjälpa dig både gräva på tomten och sedan gjuta grunden för din pool. Ska du bygga en pool som är ovan marken, behöver du inte gräva särskilt djupt. Det viktiga är att du gräver så att du kan gjuta grunden för in pool. När väl grunden är gjuten, bygger du poolen, som en balja ovan marken.

Gräv först ut platsen för poolen

Vill du sänka ned poolen i marken, gräver du så mycket som du önskar att poolen ska vara djup. När du väl har grävt tillräckligt djupt för poolen, kan du sedan gjuta en så kallad stenkista. Här behöver du gjuta för vatten- och avloppsrör. Du bör installera en reningspump. Sedan sätter du en markduk, som skiljer jord och vatten åt. Därefter bör du bygga själva stommen till poolen, fylla botten med krossat singel, sand. När det är på plats lägger du linern som är som en gummiduk. Efter det är det bara att fylla poolen med vatten. Glöm inte att bygga ett pumprum för att få plats med all teknik; pumpen, sandfilter, saltklorin, elskåp som ska till skötseln och underhållet av poolen. När både pumpar, vatten-, renings- och avloppsrör är installerade är det bara att bygga poolkanten och trädäcket runtom poolen. Fortsätt läsa mer om poolbygge och betonggjutning på: http://www.betonggjutning.se.

Arbeta effektivt och spara el

14 mar 2018

De som använder elen i sitt arbete kan säkert göra mer för att använda den på bättre sätt. Ibland rör man sig när man använder redskapsmaskiner som går på el. Många använder långa sladdar som går över golv och plankor. Det är direkt farligt. De långa sladdarna riskerar att skadas eller kapas om man använder såg- eller slipmaskiner. Då är det bättre att låta en elektriker se över din jobbsituation. Arbetar du till exempel på en byggarbetsplats, kan en elektriker installera uttag där du behöver dem så snart det är möjligt för elektrikern att installera dem.

Använd inte gamla maskiner och redskap

Som byggarbetare använder man många olika redskapsmaskiner. Det är bra att med jämna mellanrum se över sina maskiner och köpa in nya istället för att använda gamla. De nyare maskinerna byggs för att dra så lite el som möjligt. Gamla redskap drar mer el, och är mindre effektiva än de nya.

Dessutom kan man rensa och hålla redskapen rena för att de mer effektivt ska kunna arbeta. En maskin som är full med damm och andra byggrester, blir slö och ineffektiv. Då drar den mer el medan den inte gör den nytta som den egentligen skulle kunna. Det tar längre tid för dig som arbetar och du slösar mer energi än vad som är nödvändigt. Dessutom kan du till och med dra ut sladdarna ur uttaget när du inte använder maskinerna, för så länge sladden sitter i uttaget fortsätter den att dra el.

Se över din lampsituation

Många av oss fortsätter att arbeta även när det är mörkt. Det är otänkbart att sluta arbeta bara för att solen inte står högt på himlen, eller hur? Eftersom våra lampor går på el, kan man spara el genom att ta sig en titt på vilka lampor du använder i jobbet. Genom att byta dina lampor till ledlampor bidrar du till en lägre energiförbrukning i jobbet. Det är positivt för alla, inte minst för din egen skull och slipper betala höga elräkningar i onödan. Om man ser över alla dessa saker bidrar vi till en bättre miljö och mindre energiförbrukning.

Om du funderar mer på hur du skulle kunna göra för att spara mer på elen och energin, kan du till och med be en elektriker komma ut till dig. De har bra lösningar som kan vara effektiva för dig. Den elektrikern kan ge råd och tips på hur du kan spara på elen, vilka redskap som drar minst el och är mest effektiva, hur du kan planera uttag där du arbetar och som gör ditt arbete säkrare.

Vill du hitta en bra elektriker kan du googla på nätet. Bor du i Göteborgstrakten skriver du helt enkelt elektriker Göteborg, eller elektriker och så namnet på staden där du bor, så får du flera förslag på elektriker som elektriker som arbetar i närheten av dig. Klicka på länken om du vill läsa mer om elektriker i Göteborg: http://www.elektrikergöteborg.net.

Vilken hantverkare ska du välja?

26 feb 2018

Har du någon gång varit med om att anlita en hantverkare, antingen för att mura din mur, spis eller skorsten, eller en målare, eller någon som ska installera ventilation i ditt hus. Ni har kommit överens om arbetet som ska utföras, och när dagen kommer och hantverkaren ska dyka upp, är den personen som bortblåst. Du ringer och ringer, men får aldrig tag i den. Du förstår att en hantverkare inte kan svara precis när du ringer, men du lämnar ett trevligt meddelande på hens mobilsvarare, som blir mindre och mindre trevligt ju längre tiden går. Till sist tröttnar du och ser dig om efter en annan hantverkare.

Du har förlorat minst en vecka som har gått till spillo då du inte lyckats få tag i din hantverkare. Det som såg så bra ut på hantverkarens hemsida, visade sig inte stämma i verkligheten. Men vad ska man leta efter när man letar efter någon hantverkare?

1. Pålitlig och ärlig

Vi vill ju ha att göra med människor som är ärliga och pålitliga. Med ärlighet kommer tilliten. Vi vill inte ha någon som inte är ärlig, till exempel om något inte blir som vi har kommit överens om, måste vi få veta det, eller hur? Så att vi får chansen att agera annorlunda, efter de nya omständigheterna.

2. Har referenser

Vi anlitar hellre någon med goda referenser, än någon utan några som helst referenser. Detta hänger ju ihop med punkt 1. Vi litar på någon som får beröm av någon annan.

3. Har utbildning

Att en hantverkare har rätt utbildning tar vi för självklart. Vi vill ju inte anlita någon som gör saker på ett ”ungefär”, eller på en höft. Vi förutsätter att den som utger för att kunna jobbet har den rätta utbildningen.

4. Flexibla

Ofta vill vi att. Den som vi anlitar för att antingen bygga nytt, eller renoverar kan tänka sig att vara flexibla. Händer det något under resans gång under ett bygge, så måste hantverkarna kunna anpassa sig till den nya situationen om något skulle hända.

5. Går att få tag i

Detta hör ihop med alla föregående punkter. Någon som man kan få tag i när man behöver det inger förtroende och pålitlighet. Även om de inte kan ta samtal just när man ringer, bör kunna ringa senare, när det passar, men inte klockan elva på kvällen. Är det så att man har för många kunder, bör man kunna sortera, eller delegera arbetet till någon annan för att kunna göra de arbeten man har åtagit sig ordentligt.

Delad eller totalentreprenad vid en nybyggnation?

12 feb 2018

Att initiera ett större byggprojekt är inte helt enkelt. Ska du exempelvis bygga ett hus i Stockholm så är det i många fall inte byggandet i sig som är det som tar tid – det handlar istället om att reda ut lite kring vad som gäller angående vatten, avlopp, bygglov, andra lagar – och regler och så vidare. De byråkratiska kvarnarna i Sverige må mala fram effektiva och rättvisa resultat – men särskilt fort går det inte. Det får man vara beredd på.

Den andra frågan gäller hur huset i fråga ska byggas och vi tänkte titta lite närmare påd en detaljen. Primärt så finns det två alternativ att luta sig mot och vi ska se över vad du får om du väljer endera av dem:

  • Delad entreprenad: 

Vid delad entreprenad så kontaktar du ett byggföretag som bistår dig vid de saker du inte själv klarar av. det kan alltså handla om att dra in vatten och avlopp, det kan handla om att sätta kakel och så vidare. Du gör det du kan och anlitar professionell hjälp för allt det andra. En sak du måste ta hjälp vid är att dra el och vid olika installationer – där ska alltid en behörig elektriker finnas anlitad. Delad entreprenad enligt denna modell förutsätter att dina egna kunskaper är högre.

Det finns även en annan typ av delad entreprenad som innebär att du kontaktar flera olika företag för alla olika moment. Den typen av entreprenörsskap avråder vi dock från då kostnaderna brukar skena väg och kvaliteten bli betydligt sämre.

  • Totalentreprenad:

Totalentreprenad är ofta att föredra – både rent ekonomiskt och sett till resultatet. Allt från planeringen (det finns ofta arkitekter knutna till företaget) till byggnation och vidare till besiktning sköts av samma byggföretag. Som kund i Stockholm så är det här en trygghet: du utvecklar en relation, du deltar i projektet och du kan hela tiden vara med och påverka.

Det byggföretag du anlitar enligt totalentreprenad sköter kontakter med myndigheter och ser till att alla sådana frågor sköts korrekt. Till en början kan denna modell se dyrare ut, men i slutändan så brukar det vara mer prisvärt. Om du väljer flera mindre byggföretag så kan exempelvis sjukdagar och annat komma att sinka projektet och göra det dyrare.

Anlita rätt kontrollansvarig

En viktig detalj som du kan fästa fokus på – oavsett om du väljer att anlita ett byggföretag enligt totalentreprenad eller om du kan bygga mycket själv – är att anlita rätt kontrollansvarig. En sådan måste du ha – en oberoende sådan – som sätter upp en kontrollplan och som ser till att denna följs.

En kontrollansvarig blir en förlängd arm mellan dig och ditt byggföretag och denne kommer att delta även vid tekniska samråd och möten med byggnadsnämnden i Stockholm. Slutligen så ska du även låta en oberoende besiktningsman se över det färdiga resultatet. Av den enkla anledningen att det ger dig en större trygghet.

Swimmingpoolens historia

18 jan 2018

Varifrån kommer tanken att bygga en pool för simning? De flesta hus med lyx och flärd, har en egen pool, antingen utomhus eller inomhus. Redan under Antiken använde man sig av utomhuspooler, men inte på samma sätt som de västerländska poolerna som kom under 1950-talet och spred sig som en amerikansk farsot. Poolerna har inte varit till för rening och bad, utan mer för en lyxig tillvaro vid vatten för varma sommardagar. De första poolerna hade bara ett och samma system för påfyllning av vatten och tappning av den samma. Därför hade man enkla system med klorinpåfyllning för att någorlunda hålla vattnet rent. När vattnet blev för smutsigt för att användas, tömde man poolen och fyllde på med nytt vatten. Senare fann man på sätt att filtrera vattnet.

Att äga en swimmingpool visade ens rikedom

Att äga en pool blev synonymt med rikedom och lyx. Framför allt som det endast var rika som hade möjligheten att låta installera dem. Poolens guldålder ägde rum under mitten av 1950-talet i USA, närmare bestämt i Kalifornien. Där var klimatet så pass varmt att det lönade sig med utomhuspooler. En av de första och mest kända poolägarna var William Randolph Hearst, grundare och tidningsägare som anlade överdådiga pooler i sitt hem både inom- och utomhus. Till Sverige kom poolerna med (också) en annan tidningsman Torsten Kreuger som anlade en pool vid Häringe slott i Haninge. Efter det blev pooler alltmer vanliga på hotell och turistanläggningar, bland dem kan nämnas Snäcks pool, utanför Visby som då var Sveriges längsta pool och var 33,5 meter lång. I dag har poolerna blivit så pass vanliga att de inte omges av samma lyx och flärd som tidigare. Dessutom har Sverige (och Finland) så många insjöar att vattenpooler bara för bad och simning inte anses lika nödvändigt. 

Äventyrsbad är barnfamiljernas nöje

För barnfamiljer har det byggts olika äventyrsbad med vattenrutschbanor. De har blivit stora anläggningar i olika städer runt om i landet. Bland de mest kända kan vi nämna Kneippbyns vattenland på Gotland. Det äventyrsbad som fått flest röster är Arena Skövde med olika äventyrsrutschkanor. Vi har Experium i Sälen med en hel bastuvärld och vågsurfingsmaskinen "Flow Rider". I Borlänge finns "Aqua Nova" med ström, vildfors, vågbassäng och bubbelpool. "Sommarland" i Leksand är ett stort och barnvänligt vattenland i Dalarna, liksom "Vattenlandet" i Sunne, "Kokpunkten" i Västerås, "Gustavsvik" i Örebro. "Skara Sommarland" sägs vara Skandinaviens största vattenpark. Där har man som mest haft 2,7 miljoner besökare, vilket sägs vara rekord i Skara Sommarlands historia.

Om du liksom både Hearst och Kreuger är intresserad av ett lyxigt utespa, ska du fortsätta läsa här.

Garageportar ger bättre säkerhet

9 jan 2018

Ser man till hur ökningen av inbrott sett ut under de senaste åren så finns det definitivt ett värde i att som privatperson säkra sitt eget hem. Det som bör tilläggas är att polisen sällan har den tid som krävs för att utreda ett inbrott heller – på grund av bristande resurser så är brottet som sådant att anse som lågprioriterat; ett anmält inbrott kan i många fall avskrivas redan efter några dagar. 

Sorgligt - och ytterligare ett starkt argument till varför man som husägare bör se över svagheterna vid sin villa samt förstärka de vanliga vägar där en inbrottstjuv tar sig in i bostaden. 

“ En tjuv tar sig in i huset genom äldre garageportar. De går att dyrka upp och de är heller inte särskilt svåra att forcera med kraft. Moderna garageportar håller garanterat tjuven borta - och dessutom är de väldigt snygga “ 

Ett område som är både vanligt och bortglömt gäller ett anslutande garage där en förslagen tju - genom undermåliga garageportar – kan skaffa sig en perfekt väg in i bostaden. Vi ska titta lite närmare på garageportar och peka på fördelarna som finns i de moderna modeller som finns. Att de, på det stora hela, är omöjliga att forcera är ett argument; men det finns många fler. I och mer att stöldvågen i stort syns i större städer så säger vi att du äger ett hus i Malmö och att dessa argument borde få dig att överväga en investering i nya garageportar. Läs här för mer information: garageportarmalmö.se.

Fördelar med nya garageportar

Utöver säkerhet så finns det alltså andra skäl till varför man ska överväga att byta ut sina gamla garageportar – men vi ska också peka på varför nya, moderna garageportar ger en bättre säkerhet. Primärt så handlar det om att sådana har förstärkningar vid låsen som gör dem omöjliga att dyrka upp; det finns dessutom förstärkning vid reglar och vid gångjärn som gör att portarna inte går att ta sig igenom med våld och kraft. Många tänker att ett inbrott inte påverkar; en investering i nya garageportar enbart för att undvika inbrott motiverar inte kostnaden. Vi peka därför på dessa starka argument: 

 • Fler tillval: du kan välja garageportar även med en estetisk baktanke. Oavsett vilket typ av hus du äger i Malmö så kommer du att hitta garageportar som passar in rent utseendemässigt mot hur huset ser ut. Detta då själva fronten går att få i massor av färger, strukturer och material såsom exempelvis trä.
 • Bättre komfort. Du sitter en kall dag i bilen i Malmö och gruvar dig för att gå ur denna för att öppna dina garageportar. Dagens modeller öppnas - och stängs - via en dosa som du har i bilen och du kan därmed få en behagligare, men även en smidigare resa.
 • Prisvärd installation. Tack vare rot-avdraget kan du dra av 30% av den totala arbetskostnaden för installationen av dina nya garageportar.

Referenser viktigt innan firma för badrumsrenovering anlitas

6 jan 2018

Innan du anlitar en hantverkare för ett arbeta är det viktigt att känna till hur det fungerar. Du bör till exempel aldrig betala för något i förskott eller för ett arbete som inte är fackmannamässigt utfört. En betydande nyckel till att hitta en firma där ett ömsesidigt förtroende kan byggas, är referenser. På så vis kan du vara mer säker på att firman faktiskt kan det de säger sig kunna.

Referenserna bör ha varit i din situation

En firma kan göra många olika saker. Om du ska anlita en firma för en badrumsrenovering i Ekerö, är det också optimalt om du kan tala med någon som anlitat firman för just en badrumsrenovering i Ekerö. Handlar det om en köksrenovering i en liten etta i centrala Stockholm, är det en lite annan situation. Kanske har du ett väldigt stort badrum med många olika typer av material, där du dessutom redan har ansökt om bygglov för att flytta fönstret. Olika typer av jobb kräver olika typer av kompetens, helt enkelt.

Hur du hittar hantverkaren kan spela roll

Hur du hittar hantverkaren kan ha viss inverkan på det här. Det är alltid bra att fråga om referenser, men i vissa lägen kan det vara mer angeläget än andra. Ser du att någonting ser konstigt ut, kan det vara extra viktigt. Om en liten firma ska utföra en badrumsrenovering i Ekerö till exempel, men har sin firma registrerad i Skåne, kan det vara läge att fråga om varför Ekerö inte är sätet. Att ta referenser i ett sådant läge kan öka tryggheten för dig, även om det fortfarande är viktigt att fråga om det är något du är osäker på.

Omdömen på nätet

Det är vanligt att kunder fattar beslut utifrån omdömen på nätet, något som de flesta firmor har vetskap om. Eftersom det potentiellt kan driva in en hel del kunder, finns det incitament för firmorna att manipulera dessa. Det här är inte något som en seriös aktör, men det har förekommit.

Ju större underlaget är, desto svårare blir det att manipulera helhetsbilden. Om det bara finns 4 anonyma kommentarer är det svårt att veta om man kan lita på det eller inte. Om det däremot finns 1000-tals kommenterar är sannolikheten lägre att det är manipulerat, även om det är fullt möjligt att göra det med så många omdömen också. Det bästa är om användarna är verifierade på något sätt.

Att bli byggledare

21 dec 2017

Många som är chefer, såväl kvinnor som män, borde få gå en ledarskapsutbildning. Att vara ledare är inte världens lättaste. Ju mer kunskap desto bättre jobb blir gjort. Att vara ledare inom bygg gäller att kunna hantera många olika frågor. Att arbeta inom byggbranschen ställer höga krav på säkerhet och att implementera de bestämmelser som Arbetsverket har fastslagit. En byggledare måste kunna vilka säkerhetskrav som gäller arbetarna. Vilken utrustning som krävs och kontrollera att de efterlevs. Görs fel och en olycka sker faller ansvaret på chefen och då gäller det att ha torrt på fötterna. Saknar du chefer? Varför inte utbilda någon som du ser potentialen hos?

Vem har egenskaper för ledarskap? Tidningen Veckans Affärer har listat några av egenskaperna en ledare bör ha:

1. Fokus

En bra ledare bör inte sätta sitt fokus på oviktiga saker, utan bör veta vad som är viktigt och vad som inte är det.

2. Självförtroende

En ledare bör ha ett gott självförtroende. Endast så får de andra förtroende för hen. En ledare bör bli omtyckt för att få de andra med sig.

3. Inspiration

En bra ledare för kunna inspirera och motivera sina anställda. De bör har ett eget driv eftersom de ska få igång sina anställda.

4. Transparans

Många säger att en chef ska vara sig själv. Att låtsas vara något man inte är, gör bara att de anställda ser igenom föreställningen. Att vara en bra ledare är att våga vara sig själv och inse att man, liksom andra har sina sämre egenskaper.

5. Kommunikation

En bra ledare måste kunna konsten att kommunicera och vara transparent. En duktig ledare talar med sina anställda. Har de frågor som förblir obesvarade, fokuserar de på de obesvarade frågorna istället för på sitt jobb.

6. Nytänkande

En ledare bör kunna hitta lösningar där ingen annan ser dem. Som ledare är man ofta en problemlösare. Det är till chefen de anställda går då de stöter på problem.

7. Stoisk

En bra ledare bör kunna behålla lugnet när det stormar. En ledare bör vara trygg, för om ledaren drabbas av panik drabbas de anställda också av det och ingenting blir löst på det sättet.

8. Bestämd

Som beskrivet ovan, bör en ledare stå stilla i stormen och inte backa för svårigheter. En bra ledare bör också stå fast vid tidigare beslut och inte vela fram och tillbaka. Det skapar känslor av kaos och kan förstöra den bästa av organisationer.

9. Positiv

Detta är också på samma sätt som de tidigare punkterna. En ledare bör vara trygg, bestämd, tro på sig själv och positiv. Det vill säga tro på det egna konceptet, de egna besluten och det mål som är satt för organisationen.

10 Ansvarig

Det kanske inte riktigt handlar om att gå under med båten som går till havsbotten, men en ledare bör kunna ta ansvar för det som händer i ett företag. Detta hänger också ihop med tidigare punkter.

Läs här om du vill få mer information.

Lider vissa byggföretag av oförtjänt dåligt rykte?

13 dec 2017

I takt med den ökade efterfrågan så har också antalet byggföretag i Stockholm kommit att öka ganska markant. Detta leder oss till syftet med vår rubrik. För, det har nämligen visat sig att många av dessa inte klarar av att leverera den kvalitet man som kund har rätt att förvänta sig. Tyvärr så handlar det i många fall om rena fuskjobb och sådana kan bli extremt kostsamma. 

Drömmen om ett nytt badrum kan sluta i en katastrof där vattenskador uppkommer redan efter något år, där familjen tvingas riva ut badrummet och betala för ett nytt. det är inte ovanligt att konflikt mellan kund och byggföretag uppkommer och där företaget i fråga vägrar att ersätta, göra nytt eller erkänna sina misstag. Dit vi vill komma är att varje fuskjobb som uppdagas, varje oseriös byggfirma som arbetar och varje missnöjd kund rinner över på alla andra. 

Snart står byggbranschen i Stockholm med ett så dåligt rykte att folk kommer att dra sig för att anlita företagen verksamma i staden. Här krävs en slags självsanering och det krävs att företagen vågar sätta ned foten och peka ut en byggfirma som man vet är undermålig, som har outbildad personal och som inte har de nödvändiga certifikat som krävs för att jobba i exempelvis badrum eller i andra våtutrymmen.

Du som konsument har också ett ansvar

Som konsument så tar man sådana saker för givna. Anlitar man en byggfirma så litar man på att personalen ska få utföra de saker man behöver hjälp med - man tror inte att de ska ha samma ringa kunskap som man själv har; något som tyvärr inte alls är ovanligt. 

Att byggföretagen redan har agerat genom att exempelvis starta nätverk där speciella kvalitetsmärkningar används - exempelvis på sina hemsidor - är en bra sak. Som kund kan man veta att exempelvis en logga från BraByggare är ett tecken på att den byggfirma man står inför att anlita håller god kvalitet. 

Helt vattentätt är det dock inte. Som kund så bör man även undersöka företaget i fråga lite närmare. Vi har tagit fram en liten mall för hur man kan avgöra huruvida en byggfirma i Stockholm är seriös eller inte. Läs mer här.

Detta kan du göra om du behöver hjälp med en renovering, en tillbyggnad eller något annat typ av snickeri:

 • Referenser: Se till att ringa tidigare kunder.
 • Priset: Du bör aldrig välja en alltför billig byggfirma - och heller inte en som är för dyr. Ta in många offerter och ställ dessa mot varandra.
 • Garanti: Det ska lämnas skriftlig garanti - både på arbetet och på materialet.
 • Betalningen: Du ska alltid betala då arbetet är utfört - aldrig före, eller under detsamma.
 • Besiktning: Vi skulle säga att du tjänar på att anlita en extern besiktningsman då arbetet är avslutat.

Byggbranschen arbetar för bättre säkerhet vid arbete på höga höjder

19 nov 2017

Klätterplattformar, fallskyddsutrustning, taksäkerhet – åtgärderna för att uppnå en högre säkerhet på byggarbetsplatserna är många. Fall ner till lägre nivå är en av de mest vanligt förekommande orsakerna för dödsfall eller allvarliga skador inom bygg och anläggning. Vanligtvis skall kollektiva skydd användas, men personlig fallskyddsutrustning är inte ovanligt – framför allt vid till exempel takarbeten.

Klätterplattformar

I modern tid har klätterplattformar blivit allt vanligare. Det är ett säkert alternativ när det kommer till att arbeta på riktigt höga höjder. Ofta används de på höga skyskrapor och kontorsbyggnader, men det är inte helt ovanligt att de används vid arbeten så ”låga” som tio meter. Från klätterplattformarna kan medarbetarna enkelt, säkert och praktiskt arbeta med att till exempel måla eller renovera en fasad.

Personlig fallskyddsutrustning

Som nämnt i inledningen skall kollektiva skydd användas i första hand. Det är när dessa inte är möjliga att använda, eller om det tar längre tid att upprätta dessa än att utföra arbetet, som personlig fallskyddsutrustning ofta blir aktuellt. Den sammanlagda tiden är inte bara ett visst arbete på till exempel ett tak, utan alla arbeten som skall genomföras där ska också räknas in.

Finns många risker

I de allra flesta fall är arbeten med stora fallrisker olämpliga för personalen att utföra på egen hand. Givetvis finns sådana yrken och anställningar också, men att föredra är om det är fler än en som utför arbetet om det finns betydande fallrisker. Om någon arbetar ensam med personlig fallskyddsutrustning skall det alltid finnas en plan för undsättning om olyckan skulle vara framme.

Dessa typer av arbeten ska alltid riskbedömas. Vidare ska en beskrivning finnas i hur riskerna kan förebyggas i arbetsmiljöplanen. Om det finns risker för fall från över två meters höjd ska det alltid finns just det – en arbetsmiljöplan.

Risk för sanktioner

Om reglerna inte följs vid arbeten på höga höjder finns risk för sanktioner. Det här är ett led i branschens arbete mot säkrare arbetsplatser inom bygg och anläggning. Sanktionerna är ofta ganska hårda och summorna kan bli höga. Dock kan det finnas förmildrande omständigheter. Till exempel kan det var om någon i personalen bryter mot en föreskrift trots tydliga instruktioner från arbetsgivaren. Det går dock aldrig att ålägga en arbetstagare att betala en sanktionsavgift.

Den som anser sig ha en brist i sin verksamhet, som möjligen skulle kunna leda till en sanktionsavgift, kan kontakta Arbetsmiljöverkets svarstjänst med frågeställningar i allmänhet. Det går dock inte att kontakta myndigheten för att göra särskilda besök för att förebygga sanktionsavgifterna. Vill man ha ett dylikt besök behöver man istället anlita särskilda sakkunniga – oavsett om det gäller allmänna frågor, funderingar kring klätterplattformar eller tankar om den personliga fallskyddsutrustningen.

← Äldre inlägg